Címke: kriminológia

A hatvan az új negyven – Kriminológiai Tanulmányok 57. – Megjelent az OKRI tudományos sorozatának legújabb kötete – Itt letölthető!

Idén 57. alkalommal veheti a kezébe az olvasó az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) évenként megjelenő tanulmánykötetét, a Kriminológiai Tanulmányokat. Az ötvenhetedik megjelenés azonban nem sejteti azt, hogy az Intézet egy jeles évfordulót ünnepel, nevezetesen a 60. születésnapját, hiszen az OKRI először 1962-ben adta közre ilyen formában kutatóinak írásait.

Elmebetegség és jog – A kóros elmeállapot büntetőjogi vonatkozásai

Elmebetegség és jog – A kóros elmeállapot büntetőjogi vonatkozásai

A pszichózis – avagy elmebaj – a realitás kontroll felbomlása. A magyar büntetőjog ezt a kóros elmeállapotot már igen korán a beszámíthatóságot kizáró okként kezelte. De mit is jelent a beszámíthatóság? Ki minősül elmebetegnek? Hogyan viszonyul a (büntető)jog a kóros elmeállapothoz?

Kiskorú tanúk kihallgatásának taktikái

A tanúvallomás az egyik legfontosabb bizonyítási eszköz a büntetőeljárás folyamán. A magyar adatok azt mutatják, hogy a kiskorú tanú vallomása a leggyakoribb bizonyíték, és rendszerint mással nem pótolható és nem nélkülözhető. Emiatt nagy jelentőséggel bír, hogy a tanúvallomás során elhangzottak megfelelnek-e a valóságnak, hiszen a bíróság az eljárás során a tényállást egyebek mellett erre is alapítja, és messze elkerülendő, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása hamis tanúvallomáson alapuljon. Hamis adatok azonban nem csak akkor keletkeznek, ha a tanú rosszhiszemű, és szándékosan meg akarja téveszteni a hatóságot, hanem akkor is, ha együttműködik a hatósággal. Ugyanis az esemény észlelése, annak emlékezetben való tárolása...

Kovács Tamás – A katonatudós

Kovács Tamás – A katonatudós

Kovács Tamás katona és ügyész is volt egyszemélyben, ami főleg a munkabírásában és fegyelmezettségében mutatkozott meg. Emellett felkészült tudósnak és szellemes társasági embernek is tartották, aki pályája során sokat öregbítette a magyar jogászok jó hírét.

A családon belüli erőszak pszichológiai hatásai a fiatalkorúak bűnözésére

A tanulmány a pszichológia tudományának segítségével ismerteti milyen jelentős hatása van a családon belüli erőszaknak abban, hogy egy fiatalkorú a „bűn útjára lépjen”. A Szerző felhívja a figyelmet, milyen fontos szerepe van a családnak, a családi köteléknek és mekkora a jelentősége annak, hogy egy gyermek – egészen csecsemőkorig visszamenőleg – milyen környezetben nő fel, hiszen a családjában látott magatartásmintákat viszi tovább, valamint az itt „átéltek” fogják a későbbi életet, felnőtt korát is meghatározni. A tanulmány hasznos lehet mind a bűntetőjoggal, mind a családjoggal, mind pedig a pszichológiával foglalkozó szakemberek számára. A Szerző törvényszéki titkár a Miskolci Törvényszéken. Letöltés

Az emberölés kriminálpszichológiai megközelítése

A tanulmány az emberölés bűncselekményének bűnügyi lélektanát veszi górcső alá, részletesen elemezve a következőket: deviancia, deviáns viselkedés, anómia és elidegenedés, deviáns viselkedés kialakulása, erőszak és agresszió, valamint az emberöléshez vezető agressziót kiváltó tényezők. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2
  • 8