Törökország nem sértette meg a szabad választásokhoz fűződő, az Emberi Jogok Európai Egyezményében rögzített jogot azzal, hogy a hat hónapnál régebben külföldön élő törökök csak pártlistákra szavazhattak, egyéni jelöltekre nem – így döntött nem jogerős határozatában a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB).

A vonatkozó panaszt az Ankarában élő Baskin Oran politológus professzor nyújtotta be, aki független jelöltként indult a 2007. július 22-i törökországi választásokon. Az akkoriban érvényben lévő választási törvény értelmében a több mint hat hónapja külföldön élő törökök a vámhivatalokban kialakított választókörökben szavazhattak, de csak a pártok listáira, egyéni jelöltekre nem.

Oran még a választások előtt fellebbezett a központi választási bizottsághoz, kérve a szóban forgó szabályozás eltörlését. Azt is kifogásolta, hogy a választási törvény szerint a politikai pártok folytathattak választási kampányt az állami rádió- és televízióban, de ugyanezt a jogot a független jelöltektől megtagadták.

Az EJEB határozatában utalt a török alkotmánybíróság 1987. május 22-i ítéletére, amely szerint – tekintettel a több mint hat hónapja külföldön élő török állampolgárok szavazati joga biztosításának nehézségeire – a török szabályozás tisztességes egyensúlyt teremtett a kül- és belföldön tartózkodó szavazók érdekei között. Az alkotmánybíróság szerint legitim az a törekvés is, hogy korlátozzák a külföldön élő állampolgárok befolyását a parlamenti választásokon, amelyek elsősorban az országon belül élő állampolgárokat érintő ügyekre összpontosítanak.

Az EJEB ezért úgy ítélt, hogy a külföldön élő állampolgárokra vonatkozó korlátozások célja az ország – és a választások nyomán hivatalba lépő kormány – politikai stabilitásának biztosítása. Ezért a szabályozás nem sérti a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jog lényegét, sem a független jelölt jogát arra, hogy induljon a választásokon.

Az EJEB az állami rádióban és televízióban folytatott kampánytevékenységre vonatkozó korlátozást is rendben lévőnek találta. Úgy ítélte meg, hogy csak a politikai pártoknak – hatalomra kerülve – van meg a képességük az egész kormányzati rendszer befolyásolására, ezért jogosan törekednek arra, hogy választási üzeneteik az ország egészéhez eljussanak. Az egyéni képviselőknek ezzel szemben nincs olyan befolyásuk, mint a politikai pártoknak, és választási kampányuk is csak a saját választási körzetükre terjed ki.

A strasbourgi bíróság arra is rámutatott, hogy bár a panaszt tevő képviselőjelölt nem kampányolhatott a rádióban és televízióban, szabadon használhatta a többi kampányeszközt. Az EJEB álláspontja szerint azt a döntést, hogy a rádiós és televíziós kampányolást csak a politikai pártoknak tartják fenn, objektív és ésszerű érvek támasztják alá, és nem kerülnek összeütközésbe a szabad véleménynyilvánításhoz és választhatósághoz fűződő emberi jogokkal.