Kormánypárti szavazatokkal elfogadta az Országgyűlés hétfői ülésén az új munkarendről szóló házelnöki javaslatot. Az előterjesztést – amelynek értelmében az Országgyűlés két hétre fogadná el napirendjét és amelyet az ellenzék bírált – 117 igen és 50 nem szavazattal hagyták jóvá. Szintén elfogadták az azonnali kérdések és kérdések tárgyalását érintő házszabálytól való eltérésre vonatkozó előterjesztést.

Az új ülésezési rend értelmében az első hétfőn a napirend előtti felszólalásokat követően a vita nélküli határozathozatalokra – a napirend elfogadására – és 120 percen át interpellációkra kerül sor, majd az azonnali kérdések elhangzása után esetlegesen további határozathozatalok és viták lesznek.

Kedden is lehetnek majd szavazások, valamint viták, emellett szerdán és csütörtökön is vitákat folytatna le a Ház.

Az új munkarend értelmében a következő héten csak hétfőn lesz plenáris ülés, amelyen szavazások nem lennének, így határozatképesség biztosítására nem lenne szükség. Ekkor csak napirenden kívüli felszólalások, valamint azonnali kérdések és kérdések hangozhatnának el. Ezen a héten üléseznének a bizottságok.

A képviselők 142 igen, 9 nem és 22 tartózkodás mellett fogadták el a házszabálytól való eltérést, amely szerint az Országgyűlésben, – ha több hétre fogadja el napirendjét – a képviselőcsoportoknak a második héten is lesz lehetőségük napirend előtti felszólalásra.

Jóváhagyták azt is 143 igen és 31 nem szavazattal, hogy kérdések tárgyalásakor csak azt lehessen tárgyalni, amelyet ülésnapot megelőző napon 9.30-ig benyújtottak.