Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) a 2015. évi Európai Betegjogi Nap alkalmából általános tájékoztató füzeteket készített a betegjogokról és a beteg gyermekek kórházi tartózkodásának betegjogi vonatkozásairól.

Az általános betegjogi tájékoztató részletesen ismerteti az egészségügyi törvény által meghatározott azon betegjogokat – az egészségügyi ellátáshoz, az emberi méltósághoz, a kapcsolattartáshoz, a tájékoztatáshoz, az önrendelkezéshez való jogot, a gyógyintézet elhagyásának, az ellátás visszautasításának, az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát, az orvosi titoktartáshoz való jogot – amelyek egészségügyi ellátás során az igénybevevő személyt megilletik. Ezek mellett a betegek kötelezettségeit és a betegjogi képviselők munkájával kapcsolatos legfontosabb információkat is megtalálják az érdeklődők a füzetben. A kiadvány a TÁMOP 5.5.7-08/1 „Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” című kiemelt projekt keretében készült.

A beteg gyermekek kórházi tartózkodásával és ellátásával kapcsolatos tájékoztató számos információt tartalmaz a kiskorú és törvényes képviselője – szülő/gyám/gyermekvédelmi gyám – kapcsolattartáshoz, látogatáshoz való jogáról, a tájékoztatással kapcsolatos jogokról, a dokumentáció megismerésének jogáról, valamint a beteg szülőjének, törvényes képviselőjének kötelezettségeiről.

Az OBDK a most elkészült kiadványokkal is segíteni kívánja az érintettek panaszmentes egészségügyi ellátását és a széleskörű tájékoztatást. A füzeteket a betegjogi képviselőkön keresztül minden egészségügyi fekvőbeteg-ellátó intézménybe eljuttatja a Központ.

A kiadványok ITT elérhetőek.