Angliában a minap született Legfelsőbb Bírósági döntés elutasította a The London Taxi Company nevű cég Frazer-Nash Research vállalattal szemben bitorlás miatt előterjesztett keresetét, és egyben törlésre került a The London Taxi Company 3 dimenziós védjegye is. Ez oltalmazta mostanáig a híres londoni fekete taxik design-ját, azaz a Metrocab-et.

Mi történt?

A jogvita közvetlen előzményeként az szolgálhatott, hogy öt különböző, taxijárművek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég kapott működési engedélyt új, környezetkímélőbb Metrocab-ek forgalmazására, vélhetően megszüntetve ezzel a korábbi monopol piaci helyzetet.

A The London Taxi Company keresete egész pontosan annak megállapítására irányult, hogy az új Metrocab-ek külső megjelenése bitorolja a 3 dimenziós, a hagyományos londoni fekete taxik formáját oltalmazó védjegyeiket. A bíróság a bitorlási keresetet végül elutasította, és törölte az alapul szolgáló védjegyeket is, méghozzá azon az alapon, hogy azok nem rendelkeznek megkülönböztető képességgel.

Forrás:  http://www.newmetrocab.com/  

 

Mit mond a jog?

„A közösségi és magyar védjegyjogban a megkülönböztető képesség fennállta talán az egyik legfontosabb kritérium; a védjegy alapvető funkciója ugyanis, hogy összekapcsolja a védjegy bejelentőjét a bejelentő termékével vagy szolgáltatásával, illetve valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól illetve szolgáltatásaitól.” – magyarázza Hennelné dr. Komor Ildikó, védjegyjogász, a Sár és Társai Ügyvédi Iroda partnere.

Megkülönböztető képesség hiányában nem kerülhet sor a védjegyoltalom megszerzésére, mert a védjegy az alapvető funkcióját sem tudja ilyenkor betölteni. Amennyiben azonban egy meglévő védjegy később, az oltalmi ideje alatt veszíti el a megkülönböztető képességét a védjegyjogosult közrehatása következtében, annak részleges vagy teljeskörű törlésére kell, hogy sor kerüljön.

A megszokás hatalma

Bár a híres londoni fekete taxi formája, külső kialakítása Londonra jellemző és különleges, védjegyjogi értelemben a megkülönböztető képesség elvesztése következhet be akkor, ha a védjegy illetve annak használata olyannyira szokásossá és széleskörűvé válik azon áruk, illetve szolgáltatások tekintetében, amelyekre a védjegyet lajstromozták, hogy az már nem kizárólag a védjegyjogosulthoz, hanem több személyhez is köthető. Megkülönböztető képesség elvesztéséről van szó továbbá akkor is, amikor például a piaci monopolhelyzetből adódóan a fogyasztók széles köre a védjegyet már magával az adott terméktípussal vagy szolgáltatással azonosítja, mint a Patyolat megjelölés esete a mosodai szolgáltatásokkal, a Mirelit a fagyasztott ételekkel vagy a Jakuzzi a pezsgőfürdővel.