Tavaly a bíróságok a „Nyitott Bíróság” program keretében egyre kreatívabb módszerekkel igyekeztek közelebb hozni a magyar bírósági rendszert a fiatalokhoz és az igazságszolgáltatás iránt érdeklődő állampolgárokhoz. A programban a tavalyi évben több mint 39.000 fő vett részt, amely 2014-hez képest közel 2.000 fővel több és a programok száma közel 300 eseménnyel nőtt a tavalyi évben 2014-hez képest: 1.198-ről 1.572-re.

 A „Nyitott Bíróság” programot Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2012. novemberében hirdette meg, amely azóta is évről évre sikeresebb, eredményesebb. A program keretében osztályfőnöki órákon tartanak jogismereti előadásokat a bírák, tárgyaláslátogatásokon, bírósági épületlátogatásokon, börtönlátogatásokon (18 év felettieknek), perszimulációkon (“próbatárgyalás” formájában) vehetnék részt a fiatalok.

Az OBH elnökének célja a sikeres országos program megfelelő gondozása: a kapcsolattartóknak minden évben a Magyar Igazságügyi Akadémián képzés és workshop megrendezése, ahol a program helyi megvalósításáról beszámolnak a bírósági elnökök és bírák.

A miskolci programhoz tavaly csatlakozott a megyei Gyermekvédelmi Központ is, ahol a gyermekotthon lakóinak tartottak előadást a bírák. A prevenció jegyében olyan értékrend közvetítse a cél, amelynek elsajátítása nélkülözhetetlen a mindennapokban, hogy a fiatalok kellő jogi ismeretekkel bírjanak, hiszen életkorukra is figyelemmel, ők azok, akik leginkább ki vannak téve a korosztályukat érintő veszélyeknek.

A szegediek már nem csak a fiatalokat szólítják meg a programmal, hanem a szülőket és a pedagógusokat is. Bíráik rendszeresen vesznek részt a szülői munkaközösségek megbeszélésein és a tantestületi értekezleteken, ahol a felmerülő jogi kérdésekben adnak felvilágosítást. A szegedi programok közül kiemelkedő még, hogy tavaly két alkalommal is szerepelt a budapesti Játékszínben Reginald Rose Tizenkét dühös ember című világsikerű drámája a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Nemzeti Színház vendégelőadásában. A színdarabban a hivatásos színészek mellett bírákat, ügyészeket, ügyvédeket, joghallgatókat is láthatott a közönség az esküdtek szerepében.

A kecskeméti Katona József Színház színészei is szereplői voltak tavaly októberben a helyi perszimulációs versenynek, ahol a vádlott, a tanú és a sértett szerepét is eljátszották. Egyre több törvényszék csatlakozott a Múzeumok Éjszakája programhoz, valamint több helyen hirdettek meg fotó, rajz vagy novellapályázatot is e program keretein belül. 

A program keretében minden évben az Országos Bírósági Hivatal, a Fővárosi Törvényszék és Budapest Környéki Törvényszék közös szervezésében a bíróságok jelen vannak a Sziget Fesztivál Civil Szigetén is, ahol a látogatók játékos formában, teszteken és kvízeken keresztül ismerkedhettek meg a magyar igazságszolgáltatással: a jogrendszerrel, a bűncselekményekkel és az értük járó büntetésekkel, vagy a drogfogyasztás következményeivel. 

A bíróságok központi honlapján megtalálhatók a kapcsolattartók elérhetősége is, így országos szinten állnak rendelkezésre a bírák, bírósági titkárok, hogy az érdeklődőknek megfelelő és célirányos programokat kínáljanak, előadásokat tartsanak.