Szociálpolitikai Tanácsot hoz létre a kormány, az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg.

A tanácsot a kormányhatározat szerint azért hozzák létre, hogy a szociális területen támogassák a módszertani és szakmafejlesztést.

A testület javaslatokat tesz, véleményez, és tanácsokat ad a kormánynak, valamint a szociálpolitikáért és a nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek. Véleményezi az elé terjesztett koncepciókat, stratégiákat, jelentéseket, javaslatot tesz a szociális területet érintően jogszabály megalkotására, módosítására, véleményezi a szociális ágazati életpályamodellre, valamint a szociális képzésekre, továbbképzésekre vonatkozó javaslatokat.

A 15 tagú tanácsba az érintett országos szakmai kollégiumok közül az idősellátással, a fogyatékosságüggyel, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokkal, a szociális és gyámügyi igazgatással, a hajléktalanüggyel és a lakhatással, a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatással, illetve az addiktológiával foglalkozó kollégiumok delegálnak 1-1 tagot. Részt vesz továbbá a testület munkájában mások mellett a szociális ellátásra is megállapodással rendelkező vallási közösségek közösen jelölt és a miniszter által felkért képviselője, valamint a Karitatív Tanács és a Roma Koordinációs Tanács is képviselteti magát.

A tanács elnöke a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.

Feladatuk ellátásáért a tanács tagjai díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységükhöz kötődő – számlával igazolt – szállás-, illetve útiköltségük megtérítésére.