Ellentétes az egyesülési, gyülekezési és a szólásszabadsággal, ezért módosítani kell a “nemkívánatos tevékenységet folytató” nemzetközi nem kormányzati civil szervezetek (NGO-k) működését szabályozó orosz törvényeket – mondta ki elfogadott véleményében a Velencei Bizottság.

Az Európa Tanács független jogászokból álló tanácsadó szervének véleménye szerint az orosz törvények a külföldi központú, vagy külföldi finanszírozású civil szervezeteknek nem biztosítanak elegendő jogot a hatékony jogorvoslathoz sem.
    

A bizottság véleményében kimondja: miközben teljes mértékben elismeri egy állam azon jogát, hogy ellenőrizze a területén működő civil szervezetek munkáját, ám bármely szervezetet érintő korlátozásnak és szankciónak tiszteletben kell tartania a nemzetközi emberi jogi előírásokat, és meg kell felelnie a jogszerűség, a törvényesség és a szükségesség feltételeinek.
    

A tájékoztatás szerint a bizottság bírálta bizonyos kulcsfontosságú fogalmak homályos meghatározását is és az okokat, amelyek alapján a törvény a külföldi vagy nemzetközi szervezeteket és tevékenységüket nemkívánatosnak minősíti.
    

Nemtetszését fejezte ki a tekintetben is, hogy túlzottan széles mérlegelési jogkört biztosít az államügyésznek a szervezetek besorolására, valamint aggodalmát fejezte ki a hiányzó igazságszolgáltatási garanciák miatt, valamint az arányosság elvének ellentmondó, az események szervezésére és információk terjesztésére vonatkozó tilalmak miatt is.
    

A bizottság szakértőinek javaslata szerint a törvényben tisztázni kellene a civil szervezetek meghatározását és módosítani a “nem kormányzati” megnevezést a “nem kereskedelmi” kifejezésre.
    

Konkrét feltételrendszert kell bevezetni a nemkívánatosnak mondott civil szervezet meghatározására. Szabadon hozzáférhető listát kell készíteni, valamint értesíteni az érintett szervezetet a döntés részletes indokáról, biztosítva számukra a jogorvoslat lehetőségét is.
    

A civil szervezetekre vonatkozó orosz törvény és az általa nem kívánatosnak nevezett megjelölés csak akkor fogadható el, ha a bizottság által javasolt változások megtörténtek és a listán szereplő civil szervezetek az új törvényi szabályozás értelmében is fenyegetést jelentenek – írta indoklásában a Velencei Bizottság.
    

Oroszországban 2012 óta “külföldi ügynökként” jegyzik be azokat a civil szervezeteket, amelyek külföldről kapnak anyagi támogatást. Az orosz belügyminisztérium tavaly legalább hetven olyan civil szervezetet tartott nyilván, amelyek a szabályozás hatálya alá estek.
    

A szabályozás miatt számos civil szervezet hagyott fel tevékenységével részben vagy teljesen Oroszországban.