Az Önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el az éppen megvásárolt, beépítetlen területekre. Ugyanez a tilalom viszont nem vonatkozik az Önkormányzat tulajdonában lévő hasonló, szomszédos telekre. Az alapvető jogok biztosa az erről szóló panaszbeadvány vizsgálatában megállapította, hogy az ilyen módon elrendelt tilalom szemben áll az Alaptörvényben is rögzített jogegyenlőség követelményével – ezért Székely László az érintett Önkormányzathoz és a megyei kormánymegbízotthoz fordult.

Tavaly év végén megvették a különleges termálterületen lévő telkeket, idén januárban pedig Kunsziget Község Önkormányzat képviselő-testülete ezekre, és csak ezekre változtatási tilalmat rendelt el. A tilalom a területre vonatkozó építési szabályzat készítésének időszakára, a majdani rendelet hatálybalépéséig szólt. Ugyanakkor ugyanilyen tilalmat hasonló ingatlanokra – így az Önkormányzat tulajdonában álló, az érintett telkekkel szomszédos, „beépítetlen terület” megjelölésűre – nem rendeltek el.  A panaszosok álláspontja szerint ez a szabályozás hátrányos megkülönböztetést jelent, sérti a tulajdonhoz fűződő jogaikat, indokolatlan és aránytalan.

Az ügyben az alapvető jogok biztosa vizsgálatot indított, megkereste Kunsziget Község jegyzőjét, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat. Az az eljárás során nem volt megállapítható, hogy a változtatási tilalom sértette volna az érintettek tulajdonhoz fűződő jogát. A változtatási tilalom ugyanis ideiglenes korlátozás, amit azzal a céllal vezetnek be, hogy ne álljon elő olyan visszafordíthatatlan helyzet, ami meghiúsítaná a területen elvégezhető későbbi beruházásokat, tevékenységeket meghatározó szabályozás tervezését. Az ombudsman rendelkezésére álló adatok szerint a tervezés valóban folyamatban van és ezt a panaszosok is elismerték.

Ugyanakkor viszont a változtatási tilalommal érintett telkek magánszemély tulajdonosait a változtatási tilalom máshogyan érinti, más tartalmú szabályozás alá vonja, mint a szomszédos tulajdonos Önkormányzatot magát. A hasznosítási lehetőségek tekintetében az Önkormányzat a magánszemélyekkel azonos helyzetben van, vagyis elvben ugyanúgy képes a termálfunkciót veszélyeztető vagy ellehetetlenítő beruházásokra, mint a magánszemélyek. Az önkormányzati telek jövőbeli hasznosítását a folyamatban lévő, különböző szinteken megvalósuló szabályozási folyamat (a települési, illetve a megyei rendezési terv elfogadása) éppen úgy érinti és befolyásolja, mint a magántulajdonban álló telkekét. Mindezek alapján – a rendelkezésre álló adatok szerint – nincsen objektív, megfelelő, észszerű oka annak, hogy az Önkormányzat mint tulajdonos miért részesül kedvezőbb elbírálásban, mint a panaszos magánszemély tulajdonosok.

Az ombudsman mindebből azt állapította meg, hogy az önkormányzati rendelet szemben áll az Alaptörvényben is rögzített jogegyenlőség követelményével. A visszásság elhárítása nem követeli meg feltétlenül a rendelet megsemmisítését, ugyanis az ellentmondásos helyzet más módon is orvosolható lehet: például a változtatási tilalom kiterjesztésével a különleges termálterületen elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú telekre.

Székely László alapjogi biztos mindezek alapján kezdeményezte Kunsziget Község Önkormányzata polgármesterénél és Dunaszeg Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél, hogy a jogegyenlőség elvének minél teljesebb körű érvényesülése érdekében fontolják meg az Önkormányzat rendeletének módosítását, esetleg hatályon kívül helyezését. Az ombudsman felkérte a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, hogy kövesse figyelemmel az önkormányzati rendelet szabályozásának felülvizsgálatát.