Az Európai Bizottság túllépte a Jean-Claude Juncker elnök által 2014-ben kitűzött célt, aki kötelezettséget vállalt arra, hogy megbízatása végéig a Bizottság közép- és felső vezetőinek legalább 40%-a lesz nő. A legfrissebb adatok szerint minden szintet tekintve jelenleg a vezető pozíciók 41%-át nők töltik be, szemben a Juncker elnök megbízatása kezdetén mért 30%-kal, ami 37%-os növekedést jelent.

Ez az arány még magasabb a Bizottság legnépesebb vezetői szintjén, a középvezetők és a csoportvezetők körében. Jelenleg 42%-uk nő, szemben a Juncker-Bizottság hivatalba lépésekor meglévő 31%-kal. Ezen eredményeknek köszönhetően a Bizottságot világszerte azon közigazgatási szervek között tartják számon, ahol a legnagyobb a nők aránya a vezető pozíciókban.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott:Az egyenlőség minden formájában az Európai Unió egyik alapértéke. A Juncker-Bizottság megalakulásának első napján arra tettem ígéretet, hogy ezt az intézményen belül is érvényre juttatom, vállaltam továbbá, hogy növelni fogom a nők részvételét a közép- és felső vezetők körében, pontosabban, hogy 2019. november 1-jéig elérjük a 40%-os célt. Ma pedig elégedett vagyok azzal, hogy túlléptük a kitűzött célunkat. Büszke vagyok az e téren végzett munkára, és hogy idáig jutottunk, de folytatnunk kell ezt az irányt. Az egyenlőség egyenlőséget jelent, és semmivel sem kevesebbet.”

Günther H. Oettinger, az emberi erőforrásokért és a költségvetésért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: A kutatások azt mutatják, hogy a nemek közötti egyensúlyt szem előtt tartó szervezetek jobb eredményeket érnek el. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Bizottságban a vezetőinknek már több mint 40%-a nő. Ez garantálja, hogy különböző nézőpontok jelenjenek meg a viták és azon döntések során, amelyeket az 500 millió uniós polgár érdekében hozunk.”

A legfigyelemreméltóbb előrelépés a szervezet legfelső szintjén valósult meg, ahol a női főigazgatók a megbízatás kezdetén jellemző 14%-hoz képest jelenleg a teljes létszám 38%-át teszik ki, ami 170%-os növekedést jelent. Főigazgató-helyettesi szinten a nők jelenleg az álláshelyek 40%-át töltik be, szemben a 2014. novemberi 8%-kal, ami pedig 400%-os emelkedést jelent.

A legmagasabb politikai szinten vállalt határozott elkötelezettség mellett annak következtében születtek ezek az eredmények, hogy a Bizottság megbízatásának kezdete óta számos intézkedést hozott az alábbiak szerint:

  • A Bizottság valamennyi szervezeti egységére vonatkozó egyedi célok megjelölése az első csoportvezetői kinevezés tekintetében;
  • A tehetséges nők azonosítására, a tehetségük továbbfejlesztésére és támogatására irányuló erőfeszítések, célzott képzések, mentorálás és pályaorientáció;
  • A 2017 nyarán elfogadott sokszínűségi és befogadási stratégia keretében egyedi irányítási programok, valamint a meglévő és új női hálózatok támogatása.

Cselekvési terv a nemek közötti bérszakadék felszámolására

Eurobarométer tematikus felmérés az Unión belül a nemek közötti egyenlőségről