A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárásokat, valamint a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartással kapcsolatos eljárásokat is érinti a 2020. május 4-én kihirdetett, a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 176/2020. (V.4.) Korm. rendelet.

A Kormányrendelet szerint a távoltartás elrendelése esetére a járványügyi intézkedés alatt álló bántalmazókra és a bántalmazottakra speciális szabályok vonatkoznak. A bíróság a megelőző távoltartás elrendelésekor hivatalból vizsgálja azt, hogy a bántalmazó és a bántalmazott érintett-e járványügyi intézkedéssel, ennek fennállásakor a rendőrség közreműködésével hozza meg döntését. A kormányrendelet értelmében ha a bántalmazó a távoltartás elrendelése esetén saját elhelyezéséről önerőből nem képes gondoskodni, akkor a rendőrség szálláshelyet ajánl fel számára. Ezen túlmenően lehetőség van arra is, hogy a rendőrség egy kijelölt karanténban helyezze el a bántalmazót. Ha a bántalmazottnak kell elhagynia az otthonát, és nem tudja megoldani a lakhatását, akkor a rendőrség kizárólag a bántalmazott fogadására alkalmas szálláshelyet ajánl fel az érintett számára.

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárásokban bővült a végrehajtható határozatok köre, a felek között létrejött egyéb okiratok is végrehajthatóvá váltak, a törvényben fennálló egyéb feltételek esetén. A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti kérelemhez csatolni kell a megállapodást tartalmazó okiratot is. Ez lehet a szülők között közvetítői eljárásban létrejött, vagy a különélő szülők teljes bizonyító erejű, magánokiratba vagy közokiratba foglalt megállapodása is. 

A 176/2020. (V.4.) Korm. rendeletet a hatálybalépés napján – 2020. május 5-én – folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.