Általános járulékmentesség saját jogú nyugdíjasoknak, alsó határ a járulékfizetésre, egyéni kötelezettségek összevonása, érvénytelenített TAJ szám – Július 1-től lépett hatályba az új társadalombiztosítási törvény, amely jelentős változásokat hozott az ellátások terén! Melyek a legfontosabb módosítások?

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) elfogadásával az alábbi területeken eszközölt módosításokat:

  • saját jogú nyugdíjasok általános járulékmentessége,
  • egyéni járulékkötelezettségek összevonása,
  • járulékfizetési alsó határ,
  • a társas és egyéni vállalkozók járulékalap korrekciójának megszüntetése,
  • fennálló hátralék miatti TAJ kártya inaktiválás,
  • szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése.

A foglalkoztatás formájától függetlenül a saját jogú nyugdíjasokat általános járulékmentesség illeti majd meg, továbbá a foglalkoztató is mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól, amennyiben saját jogú nyugdíjast foglalkoztat.

A módosítás értelmében egy egységes, új járulék jön létre az egyéni járulékkötelezettségek összevonásával. A társadalombiztosítási járulék – továbbra is 18,5 % marad – az alábbiakból tevődik össze: nyugdíjjárulék (10 %), egészségbiztosítási járulékok  (7 %), és munkaerő-piaci járulék (1,5 %).

A járulékfizetés alsó határát jelenti, hogy a munkaviszonyban álló személy társadalombiztosítási járulékfizetési alapja legalább havonta a minimálbér 30 %-a (amely összeg 2020-ban havi 48 300 forint). Az új szabálynak köszönhetően a munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek esetén is a tb járulékot legalább a minimálbér 30%-a után kell majd megfizetni – akkor is, ha a foglalkoztatott tényleges jövedelme ennél alacsonyabb.

A járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) után kell megfizetni, a korábbi 150%-os minimálbér (garantált bérminimum) helyett a tb járulékot a társas-, és egyéni vállalkozóknak.

Az új szabályozás értelmében, ha a járulékfizetésre kötelezett személy fizetési kötelezettségét nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe. Az illetékes hatóság a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti, a tartozás utólagos megfizetése pedig nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényességét.

A jogszabály rendelkezései szerint a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ra csökkent.

A Tbj. alapján a biztosítottak – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek. De milyen szabályok vonatkoznak a nem biztosított személyekre?

Azoknak a belföldi személyeknek, akik nem biztosítottak és más jogcímen sem jogosultak egészségügyi szolgáltatásra, egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot kell fizetniük [Tbj. 43. § (1) bek. a)] – ezáltal jogosultak lesznek Magyarországon az egészségügyi ellátások igénybe vételére. Az egészségbiztosítási szolgáltatási járulék összege 2020-ban havi összege 7710 forint, napi összege 257 forint.