A közszolgáltatásban biztosítani kell az esélyegyenlőséget – mondta ki a Fővárosi Törvényszék egy áruházlánc és egy látássérült jogvitája kapcsán.

Egy magánszemély az ombudsmanhoz – Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához – fordult azért, mert álláspontja szerint egy áruházlánc megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és fogyatékosságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg azzal, hogy a látássérült számára nem tette egyenlő eséllyel hozzáférhetővé az online bevásárlást. A magánszemély sérelmezte, hogy az áruházlánc az általa nyújtott közszolgáltatás során nem teremtette meg a képernyőolvasó szoftver használatának lehetőségét.

Az ombudsman megállapította, hogy az áruházlánc megsértette a látássérült jogait, ezt a döntést támadta meg az áruházlánc felperesként a közigazgatási perben, mert álláspontja szerint nem minősül közszolgáltatónak, nem lát el állami vagy önkormányzati feladatokat, s ezért nincs jogszabályi kötelezettsége a honlap akadálymentesítésére. A törvényszék azonban elutasította a keresetet.

A törvényszék ítéletében kimondta, hogy

a létfenntartáshoz szükséges alapvető élelmiszerek biztosítása a közellátáshoz tartozik, hiszen az élelmiszerellátás biztosítása minden társadalom működésének alapvető feltétele.

A törvényszék rögzítette, hogy

a magánszféra egyes szolgáltatásaira is kiterjed a közszolgáltatások köre.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint közszolgáltatás: {…} minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható {…}”.

A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint tehát az alperes ombudsmani hivatal jogszerűen állapította meg a közvetlen hátrányos megkülönböztetés megvalósulását, és jogszerűen kötelezte a felperes áruházláncot a jogsértő állapot megszüntetésére.