A járványhelyzet kihívásai ellenére több ezer vitás ügyet rendezett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) által működtetett Budapesti Békéltető Testület (BBT). A jogviták mintegy fele a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt kedvezően zárult.

Számottevő eredményeket ért el a BKIK-hoz tartozó Budapesti Békéltető Testület 2021-ben.

A fogyasztók és a vállalkozások jogvitáit bíróságon kívül rendező alternatív vitarendezési fórumhoz az elmúlt évben 3891 ügy érkezett, döntés 4126 ügyben született.

A BBT munkája során több mint 4500 ügyfélnek adott telefonos tanácsot, emellett további több mint 4000 fogyasztónak és vállalkozásnak e-mailben, valamint közel 550 fogyasztónak személyesen nyújtott tájékoztatást. A Budapesti Békéltető Testület weboldalát mintegy 83 ezer fő kereste fel információért.

Az ügyek közel felében a fogyasztók és a vállalkozások közösen jutottak olyan álláspontra, amellyel a jogvita mindkét fél számára kedvezően zárult.

Gyakran előfordult az is, hogy békéltető testületi ülés elindulását követően a testület intézkedésének köszönhetően, de még a meghallgatás előtt rendezték a felmerülő konfliktust a felek. A kérelmek 37,60%-a volt megalapozatlan, illetve került elutasításra.

A szakmailag független békéltető testületeket a megyei és fővárosi kereskedelmi és iparkamarák működtetik. Hatáskörük a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény szerint a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése elsősorban a felek közötti egyezséget elősegítve. Egyezség hiányában a testületek döntést hoznak a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítése érdekében. A békéltető testületek mindezeken túl tanácsot adnak a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltetés hazánkban az alternatív vitarendezés legsikeresebb ága, pozitív társadalmi hatása jelentős.

Mindez a felek együttműködésén és autonómiáján, a testületi tagok szakmai hozzáértésén, méltányos és értő jogalkalmazásán, a testületi széles körű felvilágosító munkán alapszik.