Alaptörvény-ellenes a nemzeti felsőoktatásról szóló végrehajtási rendeletének azon rendelkezése, mely a doktori hallgatók esetében kizárja a teljes nyelvvizsga alóli mentesítés lehetőségét – szögezi le az Alkotmánybíróság III/4827/2021. számú, jogszabályi rendelkezést megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) 62. § (11) bekezdését, valamint elrendelte az alkalmazási tilalmát.

A sérelmezett jogszabályi rendelkezés kimondja, hogy a „nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet.”

Az indítványozó bíróság álláspontja szerint az Nftv. azon rendelkezése, amely szerint a fogyatékossággal (dyslexia és dysgraphia) élő hallgató részére biztosítani kell, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit, valamint szükség esetében mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól, ellentmond a Vhr. támadott rendelkezésének, mivel ez utóbbi a doktori hallgatók esetében kizárja a teljes nyelvvizsga alóli mentesítés lehetőségét.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az Nftv. rendelkezéseiből, kifejezett kizáró szabály hiányában a Vhr. támadott rendelkezésével ellentétes követelmény vezethető le. Mindez pedig azt eredményezi, hogy

a Vhr. nem közvetett, technikai jellegű szabályt tartalmaz, hanem közvetlenül maga valósítja meg a fogyatékossággal élő, doktori képzésben részt vevő hallgatók nyelvvizsga-követelmények alóli felmentésének teljes kizárását, és nem felel meg az Alaptörvényből fakadó követelményeknek.

Az Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy a Vhr. támadott rendelkezése alaptörvény-ellenes, ezért megsemmisítette, továbbá alkalmazási tilalmat rendelt el az indítványozó Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő, továbbá valamennyi, bármely bíróság előtt folyamatban lévő, ugyanilyen tárgyú ügyben.