A jövőben a 13 év alatti gyermekek nem regisztrálhatnak a közösségi platformokon – pl. Instagram, TikTok, Facebook, stb. – Franciaországban, a 13 és 15 év közötti tinédzsereknek pedig be kell szerezniük szüleik vagy törvényes gyámjuk hozzájárulását, így a világon egyedülálló módon korlátozzák a kiskorúak közösségi médiához való hozzáférését – írja a wyborcza.pl híroldal.

Franciaország ha­táro­zott lépése­ket tett an­nak ér­de­kében, ho­gy me­gvédje a gy­er­me­ke­ket és a fia­ta­lo­kat a káros on­li­ne tar­tal­mak­tól. A francia nemzetgyűlés március elején megszavazta a di­gi­tális éret­t­ségről és az on­li­ne gyűlölet­be­széd el­le­ni küzde­lem­ről szó­ló törvényt, amely erősen korlátozza a közösségi média használatát.

2021-ben a 13 év alat­ti gy­er­me­kek 63 százalékának volt fió­kja le­ga­lább egy közös­ségi médiaplat­for­mon, és fért hozzá ezáltal olyan felnőtt tartalmakhoz is, melyek súlyosan veszélyeztetik a kiskorúak egészséges lelki fejlődését.

Kérdés: hogyan törénhetett ez meg, mikor a szó­ban for­gó felületek ál­ta­lános felhasz­nálási fel­téte­le­i sze­rint 13 éves kor­tól en­ge­dély­ezett a re­gisz­tráció?

Az új szabályozás most

arra kötelezi a közösségi médiaplatformokat, hogy technikai megoldásokat alkalmazva hatékonyan ellenőrizzék a felhasználók életkorát és a törvényes gyámok hozzájárulását.

A szabályok be nem tartása esetén a cégeknek a globális árbevétel 1 százaléka a büntetés, ami például a Snapchat esetében 2022ben 4,6 milliárd dollárt jelent.