2023. június 29-én egy kormányrendelettel (276/2023. (VI-29)) módosították a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer szabályait. „Mivel az új szabályokra nem volt elég idejük felkészülni az érintetteknek, érdemes a rendelet hatályba lépése utáni időszakban is további hatáselemzéseket végezni a kötelezettségek pontos teljesítése és a plusz terhek kiszámítása érdekében.” – emelte ki Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

A csomagolási anyagokat érintő módosítások

A módosítás következtében

az EPR rendelet nem vonatkozik a lakossági, illetve az egészségügyi szolgáltatóknál képződő gyógyszerhulladéknak minősülő, a gyógyszerrel közvetlenül érintkező fogyasztói csomagolásra.

A fogyasztó számára történő értékesítés helyén használt, megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerek és az ilyen célú egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolások esetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli, miközben a rendelet korábban a belföldi csomagolószerértékesítőket kötelezte volna díjfizetésre.

A módosítás értelmében a csomagolás-összetevőkre az egyes összetevőkre vonatkozó körforgásos kódokat és az azokhoz tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételeket kell alkalmazni.

Az újrahasználható csomagolószereket érintő változások

A módosító rendelet a termékdíj szabályozáshoz hasonló lehetőségeket vezet be az EPR díjfizetési kötelezettség alóli mentesüléshez az újrahasználható csomagolószerek esetében az alábbiak szerint.

Nem minősül saját célú felhasználásnak a termékdíj szabályokhoz hasonlóan

  • a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, amennyiben a csomagolószer első felhasználása során a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat korábban megfizették, vagy
  • a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, ha azt a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan visszaszállítják külföldre. A külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

Továbbá nem minősül saját célú felhasználásnak a külföldi előállítású csomagolást alkotó újrahasználható csomagolószer végleges elválasztása az árutól vagy az újrahasználható csomagolószerből csomagolás létrehozása, ha annak bérbeadója a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott bérleti rendszer üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik. Ebben az esetben a gyártónak nem kell teljesítenie például az EPR rendelet nyilvántartásba vételre, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásait. Kivéve ha az újrahasználható csomagolószer belföldön válik hulladékká.

Abban az esetben sem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha azt az országos hulladékgazdálkodási hatóság felvette az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásábakivéve az első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala.

Az EPR kötelezettség alóli mentesülés átvállalási szerződés vagy nyilatkozat alapján

Eddig csak a gépjármű termékáramban érintett termékek, vagyis a gépjárművek gyártói vállalhatták át szerződés alapján az EPR díjfizetési kötelezettséget, a módosítás alapján azonban a Közösségi rendeletek szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés is átvállalhatja azt.

A sütőolajok esetében nyilatkozat alapján van lehetőség mentességet kapni. Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt sütőolajat más termék előállításához közvetlen anyagként használja fel, amelynek során a sütőolaj a technológiai eljárás szerint beépül az előállított termékbe.

Készletre vétel alapján történő nyilvántartás vezetés

A módosító rendelet értelmében a gyártó jogosult a nyilvántartást a forgalomba hozott körforgásos termék helyett a készletre vett körforgásos termékről vezetni. Ebben az esetben a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének meghatározása során a forgalomba hozott körforgásos termék mennyiség helyett a tárgynegyedévben készletre vett körforgásos termék mennyiségét kell figyelembe venni. A gyártó a készletre vett körforgásos termékről történő nyilvántartás vezetésre vonatkozó választását a negyedéven belül nem változtathatja meg.

A készletre vétellel történő nyilvántartás vezetés negyedév fordulójával történő választása esetén a gyártónak a tárgynegyedév első napján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt kell készítenie, amely egyben a tárgynegyedévi körforgásos termékek nyitókészlete és az adatszolgáltatás része.

A hulladékgazdálkodási hatóság felé megküldött adatok utólagos módosítása

A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig módosíthatja az eddigi határidő helyett, amely a számla kézhezvételétől számított 15 nap volt.

A fentieken túl a módosító rendelet számos változást eredményez az EPR szabályozásban, melyek vállalkozások tevékenységére gyakorolt hatásának megvizsgálásába érdemes szakértőket is bevonni.

„Mivel a kötelezettségek megsértése esetén az illetékes hatóság hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki, vagy akár a körforgásos termék forgalomba hozatalát fel is függeszthetik, nem szabad félvállról venni az új szabályok értelmezését, a rendszer bevezetését a cégeknek” – figyelmeztetett Ágoston Krisztián, a LeitnerLeitner tanácsadója.