Néhány hete kapott nagy nyilvánosságot a Fővárosi Ítélőtábla ítélete, amely egy gépjárműkereskedő által alkalmazott ÁSZF azon rendelkezéseit vizsgálta, amelyek lehetővé tették a gépjárműkereskedő számára az egyoldalú áremelést.

Az ügyészség a fogyasztók védelmében vizsgálatot folytatott az új gépjármű adásvételi szerződések kapcsán, majd közérdekű keresettel támadta meg az általa tisztességtelennek tartott általános szerződési feltételeket a bíróságon. Mivel az új gépjármű árát a piaci körülmények jelentősen befolyásolják, így a változó gazdasági környezetben nem lehetséges mindig előre teljesen pontosan rögzíteni azt. Ez kockázatot jelent mind a vásárló, mind az értékesítő oldalán, azonban

egyes gépjármű adásvételi szerződések kapcsán a szerződési feltételek olyan tartalmú megfogalmazását észlelte az ügyészség, amely a gépjármű árának emelkedése miatti hátrányt teljes mértékben a fogyasztóra hárította.

Az ügyészség álláspontja szerint azonban nem engedhető meg az, hogy ezt a kockázatot egyedül a vásárló viselje:

ezt a kockázatot azzal lehet kiküszöbölni, hogy ha a szerződés a gépjármű áremelkedésének lehetséges okait és mértékét előre és világosan rögzíti, így a fogyasztó még a szerződés megkötése előtt fel tudja mérni, hogy milyen mértékű áremelkedést kalkulál be az adásvételbe, valamint utólag is ellenőrizni tudja majd az emelés szerződésszerűségét.

A fentiekre tekintettel az ügyészség a megtámadott szerződési feltételek kapcsán keresetében kérte a bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy a kereskedő által alkalmazott, egyoldalú áremelést lehetővé tevő általános szerződési feltétel tisztességtelen és ezért érvénytelen, mert a szerződésmódosításra okot adó körülmények nem tételesen meghatározottak, és a fogyasztó számára nem átlátható, hogy mely körülmények felmerülése esetén összegszerűen milyen többletfizetési kötelezettsége keletkezhet. A támadott kikötés továbbá a szerződésmódosítás körében kizárólag a fogyasztó számára kedvezőtlen körülmény beállta esetén, kizárólag a fogyasztó hátrányára tette lehetővé a szerződés módosítását, ezen túlmenően pedig nem volt egyértelmű sem.

Az első- és másodfokot megjárt ügyben született jogerős ítéletben az ítélőtábla az ügyészség érvelésének adott helyt és rögzítette, hogy

tisztességtelennek minősül az előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha az sérti az egyértelműség, a tételes meghatározás, a szimmetria és az átláthatóság elvét.

Az ítélet szerint a perbeli esetben az eladó által egyoldalúan módosítható szerződési kikötések és ezek okai nem voltak teljeskörűen meghatározva, így ezeket a fogyasztók előzetesen nem tudták felmérni, azok számukra nem voltak átláthatók. A fogyasztók nem tudták előre, hogy milyen feltételek esetén és milyen mértékben kerülhetett sor további terhek rájuk történő áthárítására, a feltételek ugyanis például a gépjármű bekerülési költségét érintő köztehernövekedés esetére is megengedték az egyoldalú áremelést. Ugyanakkor a beszerzési költségek csökkenése a fogyasztók javára az ÁSZF szerint nem volt érvényesíthető, ez pedig sértette a szimmetria elvét. Az ítélet azt is kiemelte, hogy

önmagában az, hogy a fogyasztók számára biztosított az elállási jog, nem teszi tisztességessé az érintett kikötéseket.

A fenti ügyhöz hasonló esetek jelenleg is folyamatban vannak a bíróságok előtt; az ügyészség közérdekű keresetek indításával nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a tisztességtelen általános szerződési feltételek ne szaporodjanak el. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya – az érintettek minden egyéb jogcselekménye nélkül – a törvény erejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre, tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítést követelni nem lehet.

Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a jogszabályok, valamint a joggyakorlat megfelelő ismeretében, illetve annak betartásával még mindig lehetőség van az egyoldalú áremelésre, annak szabályozására az általános szerződési feltételekben és így bármely szektorban lehetőség van az árazás folyamatosan változó gazdasági környezethez való igazítására.