A Pest Vármegyei Főügyészséghez egy esküvő lemondását követő jogvita miatt fordultak kérelemmel. Az ügyészség pert indított a közérdek védelmében, a bíróság jogerős döntést hozott az ügyben, minden megtámadott szerződési rendelkezés tekintetében osztotta az ügyészség álláspontját.

Az esküvő olyan jelentős esemény, amely rengeteg szervezést, felkészülést és nem utolsó sorban jelentős anyagi ráfordítást igényel. A legelőrelátóbb szervezés ellenére is azonban közbe szólhatnak olyan körülmények, amelyek miatt el kell halasztani az esküvőt. Ilyen esetben a jelentős költségek miatt rögtön felmerül a kérdés, hogy milyen összeget kell kifizetni annak ellenére, hogy le kellett mondani a rendezvényt. Ezt a kérdést a megkötött szerződés fogja rendezni, viszont talán egyben ez a legutolsó dolog, amellyel az ifjú pár foglalatoskodik az esküvő szervezésének hevében.

Fontos ezért tudni, hogy a természetes személyeknek esküvői rendezvényt nyújtó vállalkozások által alkalmazott, előre elkészített szerződések – hasonlóan például a webáruházak vagy a bankok szerződéseihez – úgynevezett általános szerződési feltételeknek minősülnek. Az általános szerződési feltételek annyiban térnek el a hagyományos szerződésektől – pont azért, mert már előre elkészítette a vállalkozás -, hogy ezeknél utólag is vizsgálható, hogy a vállalkozás és a fogyasztók jogai és kötelezettségei egyensúlyban voltak-e. Az általános szerződési feltételek vizsgálatára az ügyész is rendelkezik hatáskörrel, melyet a fogyasztók jogainak védelme érdekében gyakorol.

Egy lemondott esküvő miatt kialakult jogvita kapcsán benyújtott fogyasztói kérelemre vizsgálta meg az ügyészség egy Pest vármegyei rendezvényt szervező cég általános szerződési feltételeit, melynek eredményeként pert is indított a Budapest Környéki Törvényszéken. A bíróság minden megtámadott szerződési rendelkezés tekintetében osztotta az ügyészség álláspontját, és jogerős ítéletében – egyebek mellett – a következőket állapította meg.

Érvénytelenek az általános szerződési feltételek azon rendelkezései, amelyek

az esküvő előtti 8 héten belül történő lemondás esetén a felmondási díj és a kötbér összegét is az összköltség 100%-ában állapították meg, mivel ezek aránytalanul magas mértékük miatt tisztességtelenek voltak.

A bíróság tisztességtelennek találta azt a kikötést is, mely

lehetővé tette, hogy két, személyes vagy Skypeon történt megbeszélést követően a cég minden további személyes egyeztetéséért 20.000 Ft/alkalom összeget, 5 email váltást követően pedig minden megkeresésre 5.000 Ft/db összeget számoljon fel a fogyasztónak annak ellenére, hogy az egyeztetés is a szolgáltatás része.

A bíróság ítéletében kötelezte a vállalkozást arra is, hogy honlapján a tisztességtelen feltételekről közleményt tegyen közzé.

Az ügyészség által indítható közérdekű perek jogkövetkezménye az, hogy az ügyészi keresetnek helyt adó döntés esetén a bíróság a jogerős ítéletében megállapítja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya – az érintettek minden egyéb jogcselekménye nélkül – a törvény erejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre, tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet, így a fogyasztó az ítéletre hivatkozással követelést érvényesíthet a vállalkozással szemben.