A fogyasztóvédelemről szóló törvény 2023. június 25. napja óta teszi lehetővé új jogvédelmi eszközként a fogyasztók kollektív érdekeit védő képviseleti kereset benyújtását. A képviseleti kereset alapján a közérdekvédelmi ügyész akár több ezer vagy százezer fogyasztó jogait érvényesítheti, és a fogyasztók kára úgy térülhet meg, hogy a bírósági perben nem kell részt venniük. A perindításra jogosult szervezetek közül elsőként az ügyészség élt ezzel a lehetőséggel.

A Pest Vármegyei Főügyészség egy országosan jelentős forgalmat bonyolító webáruházat működtető vállalkozás ellen indított pert a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség a keresetében azt kifogásolta, hogy a vállalkozás akkor is szállítási díjat fizettet a fogyasztókkal, ha a fogyasztó a honlapról megrendelt terméknek nem a kiszállítását kéri, hanem saját maga megy el érte a vállalkozás valamelyik üzletébe. Csak abban az esetben nem kér szállítási díjat a cég, ha a megrendelt termék az üzletben egyébként is épp rendelkezésre áll. Az ügyészség álláspontja szerint a vállalkozás e gyakorlata tisztességtelen.

Az ügyészség a perindítást megelőzően felhívta a vállalkozást gyakorlata megszüntetésére, azonban a cég ezt elutasította.

Az ügyészség keresetében azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze a vállalkozást a jogsértő gyakorlata abbahagyására, valamint arra, hogy a személyes termékátvételért megfizetett összeget térítse vissza azoknak a fogyasztóknak, akik 2023. július 28. napjától a jogellenesen felszámított díjat megfizették. Az ügyészség kérte a vállalkozás kötelezését a jogerős ítéletről nyilvános közlemény közzétételére is.

Az ügyészi kereset megalapozottságáról a bíróság fog dönteni. Az ügyészi perindítás még nem jelenti annak megállapítását, hogy a vállalkozás a keresetben írt jogsértést elkövette.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény kötelező rendelkezése alapján

a perindításra feljogosított szervezetek a honlapjukon tájékoztatást nyújtanak azokról a képviseleti keresetekről, amelyeknek bíróság elé terjesztése mellett döntöttek

A tájékoztatás folyamatos, és kiterjed az eljárások állására és azok kimenetelére is. A tájékoztatás ITT érhető el.