Az Európai Parlement plenáris ülése csütörtökön megszavazta azt a jogszabálytervezetet, amely biztosítaná, hogy ha egy uniós ország megállapítja a szülői jogállást, akkor azt a többi tagállam is ismerje el, egységesen, függetlenül attól, hogy a gyermek hogyan fogant, született vagy milyen családban él. A javasolt új európai szülői tanúsítvány csökkentené a költségeket és a bürokráciát.

A képviselők 366 szavazattal 145 ellenében és 23 tartózkodás mellett támogatták azt a jogszabálytervezetet, amely biztosítja, hogy ha egy uniós ország megállapítja a szülői jogállást, akkor azt a többi tagállam is ismerje el. A tervezetnek az a célja, hogy

a gyermekeket a nemzeti jog szerint azonos jogok illessék meg az oktatás, az egészségügyi ellátás, a felügyeleti jog vagy az öröklés tekintetében.

A nemzeti családjog nem változik

A szülői jogállás nemzeti szinten történő megállapításakor a tagállamok eldönthetik, hogy elfogadják-e például a béranyaságot, de a jogszabálytervezet értelmében

kötelesek lesznek elismerni a más uniós ország által megállapított szülői jogállást, függetlenül attól, hogy a gyermek hogyan fogant, született vagy milyen családban él.

A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy ne ismerjék el a szülőséget, ha az nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen a közrendjükkel, bár ez csak szigorúan meghatározott esetekben lenne lehetséges. Minden egyes esetet külön kell majd megvizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy ne történjen megkülönböztetés, például az azonos nemű szülők gyermekeivel szemben.

Európai szülői tanúsítvány

A képviselők támogatták az európai szülői tanúsítvány bevezetését is, amelynek célja a bürokrácia csökkentése és a szülői jogállás elismerésének megkönnyítése az EU-ban. Bár ez nem fogja helyettesíteni a nemzeti dokumentumokat, ugyanakkor helyettük is használható lesz, és az EU összes nyelvén és elektronikus formában is elérhető lesz.

„Egyetlen gyermeket sem szabad megkülönböztetni a családja vagy a születési módja miatt. Jelenleg a gyermekek jogi értelemben elveszíthetik szüleiket, amikor egy másik tagállamba lépnek. Ez elfogadhatatlan. Ezzel a szavazással közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, hogy ha egy tagállamban szülő vagy, akkor minden tagállamban szülő vagy” –  mondta Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugália) jelentéstevő a plenáris szavazás után.

Következő lépések

A Parlamenttel folytatott konzultációt követően az uniós kormányok egyhangúlag döntenek a szabályok végleges formájáról.

Háttér

Jelenleg kétmillió gyermek kerülhet olyan helyzetbe, hogy szüleit egy másik tagállamban nem ismerik el. Míg az uniós jog már előírja, hogy a gyermek uniós jogai alapján el kell ismerni a szülői jogállást, addig a nemzeti jog esetében ez nem így van. A Parlament 2017-ben az örökbefogadások határokon átnyúló elismerésére szólított fel, és 2022-es állásfoglalásában üdvözölte a Bizottság kezdeményezését. A Bizottság rendeletjavaslatának célja, hogy bezárja a meglévő kiskapukat, és biztosítsa, hogy minden gyermek minden tagállamban ugyanazokat a jogokat élvezhesse.