Az uniós jog nem írja elő, hogy a bírák és ügyészek szakmai egyesületei számára jogot kell biztosítani az ügyészek kinevezésével kapcsolatos határozatok vitatására – szögezi le az Európai Unió Bírósága C-53/23. számú Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” (Bírák és ügyészek egyesületei) ügyben hozott ítéletében.

Román bírák és ügyészek szakmai egyesületei vitatják a romániai korrupciós ügyekkel kapcsolatos nyomozások lefolytatásával megbízott egyes ügyészek kinevezését. Úgy vélik, hogy az e kinevezések alapjául szolgáló nemzeti szabályozás összeegyeztethetetlen az uniós joggal, és nem alkalmazható.

Az ezen ügyben eljáró pitești fellebbviteli bíróság (Románia) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy összeegyeztethetők-e az uniós joggal azok a román eljárási szabályok, amelyek lényegében megakadályozzák a bírák és ügyészek egyesületeit abban, hogy keresetet nyújtsanak be ezen ügyészek kinevezésével szemben, mivel az ilyen kereset elfogadhatóságát jogos magánérdek fennállásától teszik függővé. A román bíróság azt a kérdést is felteszi, hogy ez a szabályozás összeegyeztethető-e Romániának a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettségvállalásaival és az uniós joggal.

A Bíróság megállapítja, hogy

az uniós joggal nem ellentétes az olyan nemzeti szabály, amely a gyakorlatban kizárja, hogy a bírák és ügyészek egyesületei vitathassák a bírákkal szembeni büntetőeljárások lefolytatásával megbízott ügyészek kinevezését, az ilyen kereset elfogadhatóságához megkövetelve a magánérdek bizonyítását.

Főszabály szerint

a tagállamok feladata annak eldöntése, hogy ki indíthat bírósági eljárásokat, anélkül azonban, hogy aláásnák a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot.

Kétségtelen, hogy bizonyos esetekben az uniós jog arra kötelezi a tagállamokat, hogy engedélyezzék érdekképviseleti szervezetek számára, hogy azok bírósági eljárást indítsanak a környezet védelme érdekében vagy a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem céljából. Ugyanakkor az uniós jog egyetlen rendelkezése sem kötelezi általános jelleggel a tagállamokat arra, hogy biztosítsák a bírák és ügyészek szakmai egyesületei számára az ahhoz való jogot, hogy vitassák a bírák jogállásához kapcsolódó valamely nemzeti intézkedésnek az uniós joggal való bármilyen összeegyeztethetetlenségét.

Egyébiránt

önmagában az a tény, hogy valamely nemzeti szabályozás nem hatalmazza fel ezen egyesületeket ilyen keresetek indítására, nem elegendő ahhoz, hogy a jogalanyokban jogos kétségeket ébresszen a román bírák függetlenségét illetően.