Alkotmányellenesnek minősített egyes rendelkezéseket a PSZÁF-törvényben az AB

2004.03.23. MTI

Az Alkotmánybíróság kedden született határozatában alkotmányellenesnek minősítette a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, ki nem hirdetett jogszabály azon rendelkezéseit, amelyek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) elnöke és helyettesei megbízatásának megszűnésével kapcsolatban állapítottak meg szabályokat - tudatta az Alkotmánybíróság közleményben az MTI-vel.

Az Országgyűlés által tavaly december 15-én elfogadott úgynevezett PSZÁF-törvény ügyében a köztársasági elnök fordult az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra irányuló indítvánnyal. Mádl Ferenc különösen a felügyelet vezetőire vonatkozó rendelkezéseket ítélte aggályosnak.

Az Alkotmánybíróság döntésének indokolása szerint a vizsgált konkrét rendelkezések szabályozási tartalma jogbizonytalanságot eredményez, mert a felügyelet működésében az ügyek átmeneti vitelének csak egy részét biztosítja, illetve a legfontosabb hatósági jogkörök gyakorlását meghatározatlan ideig lehetetlenné teszi.

A testület ugyanakkor nem állapította meg a törvény egészének alkotmányellenességét annak alapján, hogy a törvényjavaslatot előterjesztő kormány egyáltalán nem vagy csak részben tett eleget a törvénytervezet előkészítése során előírt egyeztetési kötelezettségének. Az Alkotmánybíróság határozata értelmében szintén nem alkotmányellenes a felügyelet átszervezése.

Az Alkotmánybíróság többségi döntéséhez Bihari Mihály, Harmathy Attila, Tersztyánszkyné Vasadi Éva és Kukorelli István alkotmánybírók párhuzamos indokolást, Czúcz Ottó, Kiss László és Tersztyánszkyné Vasadi Éva alkotmánybírók pedig különvéleményt csatoltak.