Brüsszel megszüntetné a regisztrációs adót

2004.07.26. FigyelõNet

Miután nem sikerült az ügyben egyetértésre jutniuk a tagállamoknak, az Európai Bizottság szakmai konzultációt hirdetett a gépjárművek regisztrációs adójának eltörléséről.

A bizottság egy korábban kiadott nyilatkozatában tett javaslatot a regisztrációs adó eltörlésére. Helyette Brüsszel a gépjárművek széndioxid-kibocsátásával arányos adóterhelés bevezetését javasolta. Az átmenet időszakára a szervezet a kettős adóztatás elkerülése céljából azon gépjármű-tulajdonosok részére adóvisszatérítést ajánlott, akik az egyik tagállamban megvásárolt autójukat végleg egy másik tagállamba kívánták átvinni.

A javasolt lépések úgy szüntették volna meg a jelenlegi óriási szakadékokat a különböző tagállamok adószintje között, hogy eközben környezetbarát járművek vételére ösztönözték volna az Unió fogyasztóit. A regisztrációs adó jelenleg országonként eltér: az olaszországi 267 eurótól a dániai 1565 euróig terjedt.

Az Európai Parlament és az autógyártók zöme támogatja az adóharmonizációra irányuló törekvéseket, de a Tanács hagyományosan nehezen tud dűlőre jutni ilyen ügyekben.