Nincs még két éves a NETÉRT - nem perelhet

2004.09.24.

Bár az elsőfokú eljárást érdemben megnyerte a NETÉRT, a másodfokú tárgyaláson a Fővárosi Ítélőtábla jogértelmezési okok miatt megszüntette az eljárást: a NETÉRT nem volt két éve bejegyezve a kereset beadásakor, ezért a Bíróság szerint nem indíthatott volna közhasznú pert.

Szeptember 21-én kedden, a Fővárosi Ítélőtábla - az ügy érdemi vizsgálata nélkül – jogerős végzést bocsátott ki, melyben formális jogi okok miatt a pert megszűntette, és ezzel az első fokon eljáró bíróság Vodafone Rt-t elmarasztaló ítéletét is hatályon kívül helyezte.

Mint ismeretes, a NETÉRT pert indított a Vodafone Rt ellen, amely célja 2003. februári ÁSZF-módosítás tisztességtelen voltának megállapítása volt. Az eljáró bíróság 2004. március 9-én a tanúmeghallgatások és a bizonyítási eljárás után hozta meg elsőfokú, nem jogerős ítéletét, melyben helyt adott a NETÉRT keresetének, és kimondta, hogy a Vodafone Rt. GPRS Internet szolgáltatására vonatkozó, 2003. februári Általános Szerződési Feltételek módosítása tisztességtelen volt az előfizetőkkel szemben, és ez által érvénytelen. (információ: http://netert.hu/main/index.php?… )

A Vodafone Rt védekezése ekkor is csak a NETÉRT közhasznú perben való perképességének megkérdőjelezésére alapozódott (a Fogyasztóvédelmi Törvény alapján), mivel a beadványában szereplő tényeket érdemben cáfolni nem tudta. Az ellenkeresetet, mely szerint a NETÉRT (akkor még) két évnél fiatalabb szervezetként nem indíthatott volna közhasznú pert, az eljáró Fővárosi Bíróság a Polgári Törvénykönyvre hivatkozva elutasította. Az első fokú ítélet ellen csak a Vodafone Rt élt fellebbezéssel.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokon eljáró bíróság előtt megtartott tárgyaláson kizárólagosan a NETÉRT perindítási jogát vizsgálták, az első fok elmarasztaló döntésének érdemi elemzésére nem került sor. Az Ítélőtábla előtt ismét lehetősége volt a Vodafone Rt-nek a fennáll jogszabályi ellentmondásokra hivatkozva a NETÉRT perképességét kifogásolni, melyet a bíróság helytállónak talált, ezért az első fokon eljáró bíróság döntését formai okokból hatályon kívül helyezte, és a pert megszüntette.

A jogszabályi ellentmondások tisztázása érdekében a NETÉRT megvizsgálja egy Alkotmánybírósági eljárás lehetőségét.

Tekintettel, hogy az Ítélőtábla döntése alapján az eredeti beadvánnyal kapcsolatban érdemi határozathozatalra nem került sor, a NETÉRT megfontolja a keresetet ismételt benyújtásának lehetőségét, hogy érdemben is vizsgálhassa a Bíróság a Vodafone Rt előfizetőivel szemben alkalmazott eljárását.

További információk:
http://netert.hu/main/index.php?…