Nagy Testvér Díj: szavazás a közönségdíjra

2004.11.11. Technika az Emberért Alapítvány (TEA)

November 11-től 25-én 12 óráig immár negyedik alkalommal lehet jelöléseket tenni az interneten arra, hogy ki vagy melyik cég, állami szervezet kapja a Közönségdíjat (2003-ban a Közönségdíj nem került kiosztásra, mivel a szavazógépet feltörték).

A Nagy Testvér Díjat a nemzetközi gyakorlatnak mindig megfelelően azok kapják meg, akik/amely cégek, szervezetek éppen a legtöbbet tették az emberek (elektronikus) magánszférájának megsértéséért. A magánszféra védelméért legtöbbet tevő szervezet vagy magánszemély a pozitív e-privacy díjat nyeri el. Miután az internetes jelölések szeptember 28-én lezárulnak, a zsűri ellenőrzi a beérkezett infromációkat, és tájékozattja az érintetteket is, akik megtehetik ellenvetéseiket. A jelöltek listáját november 11-én tesszük közzé az interneten, ahol november 25-ig lehet majd arra szavazni, hogy ki nyerje el közülük a közönségdíjat. A díjátadóra novemebr 25-én kerül sor 18 óraki kezdettel a Szimplában (Budapest, VII. Kertész utca 48.). A díjátadón hozzuk nyilvánosságra a “nyertesek” névsora meleltt azt is, hogy idén ki kapja a Pozitív E-privacy Díjat.

A Technika az Emberért Alapítvány a Privacy International engedélyével és annak előírásait követve jár el. A Nagy Testvér Díj átadóit a Soros Alapítvány támogatása teszi lehetővé. Az, hogy egy név felkerült a jelöltek listájára, nem jelenti azt, hogy a zsûri szerint az adott cég, magánszemély vagy állami szerv bármilyen törvénybe ütközõ dolgot követett volna el.

2004-es jelöltek:

Szoftverszabadalomért felelõs állami intézmények és szervezetek együttesen:
Igazságügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Miniszterlenöki Hivatal, Szabadalmi Hivatal, Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

Indoklás:
a szoftverszabadalom olyan formáját támogatták, ami hosszú távon gátolná az információhoz való hozzáférést és így kiszolgáltatottá tenné az állmapolgárokat.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium:
az EMMA miatt

Indoklás:
Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásáról szóló 2003. évi XCIV. törvény 2. §-a módosítani rendeli a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Flt.) oly módon, hogy beiktatja az 57/B-57/E. §-okat. Az új 57/B. § (1) bekezdése szerint:
"Az európai közösségi jog alapján fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése feltételeinek megteremtése, a munkaviszonyra vonatkozó információs önrendelkezési jog érvényesülésének elõsegítése, a munkaügyi ellenõrzés hatékonyságának növelése érdekében Egységes Munkaügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) kell létrehozni és mûködtetni."
A létrehozott nyilvántartás azonban nem szolgálja a megjelölt célokat, nem szolgál olyan célt, amely a személyes adatok védelméhez való jog korlátozását alkotmányosan indokolná, ennélfogva a személyes adatok védelméhez való jogot korlátozó, a Nyilvántartásra vonatkozó törvényi rendelkezések alkotmányellenesek.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó:
az on-line regisztráció során megkövetelt személyes adatok miatt

Indoklás:
A Magyar Közlöny utolsó 5 számát csak akkor lehet letölteni a http://www.magyarközlöny.hu címrõl, ha elõtte a felhasználó regisztrálja magát és olyan személyes adatokat is megad, mint amilyen például a név, a lakcím és telefonszám. Ezt az adatgyûjtést azonban semmi sem indokolja, mivel a Magyar Közlöny tartalma mindenki számára - elõzetes feltételek nélkül is - hozzéférhetõ kellene, hogy legyen.

PANNON GSM:
vásárlók személyes adatainak nem megfelõ kezeléséért

Indoklás:
fénymásolatot készítenek a mobil telefont vásárlók személyi igazolványáról, és eközben készletezés jellegû adatgyûjtést folytatnak.

Ficsor Mihály, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökhelyettese:
szoftverszabadalommal kapcsolatos álláspontjáért

Indoklás:
Ficsor Mihály a szoftverszabadalom olyan formáját támogatja, ami hosszú távon gátolná az információhoz való hozzáférést és így kiszolgáltatottá tenné az állmapolgárokat.

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos:
az öltözõfülkék bekamerázásával kapcsolatos és egyéb, a privacy-kultúrára rombolóan ható nyilatkozataiért

Indoklás:
Péterfalvi Attila adatvédelmi biztosként azt nyilatkozta, hogy adatvédelmi szempontból az áruházi próbafülkék bekamerázása - amennyiben erre tábla hívja fel a figyelmet - megfelelõ eljárás, hiszen ebben az esetben olyan magánterületrõl van szó, és a vásárlók ráutaló magatartással hozzájárulnak adataik kezeléséhez, ha bemennek a próbafülkébe.
Péterfalvi Attila ilyen és hasonló nyilatkozatai rombolóan hatnak a hazai privacy-kultúrára,
az adatvédelem megbecsültségére.

Eddigi “nyertesek”:
2001-benaz Igazságügyi Minisztérium, a Tesco-Global Rt., Répássy Róbert és az Országimázs Központ,
2002-ben a Microsoft, a Magyar Rádió, Lakat T. Károly, és a BSA Magyarország,
2003-ban pedig a Budapesti Rendőr-Főkapitányság, a Szabó Kerttechnika és Tóth Zoltán államtitkár (BM) kapott Nagy Testvér Díjat.

A Pozitív E-privacy Díjat 2001-ben Majtényi László, 2002-ben a Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, 2003-ban pedig Sólyom László nyerte el.

Szavazni lehet az alabbi címen:
http://www.nagytestverdij.hu
http://hu.bigbrotherawards.org
http://www.bigbrotherawards.hu

e-mail:
szabomat@szabomat.hu
zoltan.galantai@bigbrotherawards.org

  • kapcsolódó anyagok
NAGY TESTVÉR DÍJ