Elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesített magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás

2004.12.16. Dr. Nagy Zsolt

A módosított 1997. évi LXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján 2005. január 1-től bármely bevallást készítő jogosult munkavállalói magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallását elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva eljuttatni a magánnyugdíjpénztárak felé.

A módosított 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel vonatkozó rendelkezései alapján 2005. január 1-től bármely bevallást készítő jogosult munkavállalói magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallását elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva eljuttatni a magánnyugdíjpénztárak felé.

A rendelkezés - tekintettel az elektronikus aláírásról szóló törvény 3. § (7) bekezdésére - csak alternatív adatszolgáltatási módként vezeti be a hiteles elektronikus bevallást, mégis az elektronikus aláírás technológiájának egy újabb, jogszabályba foglalt alkalmazási területének megnyílását üdvözölhetjük benne.

A bármely tagdíjbevallást készítő által igénybe vehető lehetőséggel a jogalanyok először jövő februárban élhetnek, amennyiben az előírt eszközöket beszerzik, illetve ezirányú szándékukat az érintett magánnyugdíjpénztárak felé az első bevallást megelőző hó 15. napjáig, első alkalommal január 15-ig bejelentik. A magányugdíjpénztáraknál a felkészülés november 15-ig - jogszabály erejénél fogva - befejeződött, azaz egyrészről telepítésre kerültek a PSZÁF által átadott, a hitelesített bevallásokat fogadni és ellenőrizni képes szoftverek, másrészt a magányugdíjpénztárak beszerezték a bevallókkal történő hiteles és bizalmas kommunikációhoz szükséges aláíró és titkosító tanúsítványokat a hitelesítés-szolgáltatóktól.

Elkészült az a PSZÁF által összeállított CD is, amely amellett, hogy a teljes körűen tájékoztatja és gyakorlatias információkkal látja el a bevallást készítőket, tartalmazza azt a szintén ingyenes szoftvert is, amely révén a bevallást készítők néhány kattintással hitelesíthetik tagdíjbevallásaikat a különböző pénztárak felé. Bár a szoftver ingyenes, annak használatához a tagdíjbevallást készítőknek a magánnyugdíjpénztárakhoz hasonlóan a hitelesítés-szolgáltatók valamelyikéhez kell fordulniuk a jogszabály által előírt minősített aláíró tanúsítvány, illetve a bevallások bizalmasságát biztosítani hivatott titkosító tanúsítványok beszerzése céljából. Emellett szintén a Tbj. rendelkezése, hogy a tagdíjbevallónak az adott tagdíjbevallást időbélyegeztetnie is kell, melyhez egy időbélyeg-szolgáltatóval szükséges szerződést kötnie. Jelenleg a hazai piacon a tanúsítvány kibocsátáshoz szükséges hitelesítés-szolgáltatás, illetve az időbélyegzéshez szükséges időbélyeg-szolgáltatás akár egy szervezettől együttesen is beszerezhető, így elegendő a bevallást készítőnek csupán egy szolgáltatóval kapcsolatba kerülnie. A tagdíjbevalláshoz szükséges eszközök és szolgáltatások már évi 25.000 Ft-tól elérhetőek, mely összeg a második évtől akár 10.000 Ft alá is olvadhat, hiszen az első éves díj általában tartalmazza a minősített tanúsítványok használatához előírt biztonságos aláírás létrehozó eszköznek minősülő intelligens kártyát, és a kártyaolvasót is.
Összefoglalva a foglalkoztatónak be kell szereznie a tagdíjbevallás hitelesítését lehetővé tevő ingyenes szoftvert (például letölti a következő linkről: http://www.pszaf.hu/…r/frmext.asp?… ), másrészt egy minősített aláíró tanúsítványt, annak használatához szükséges intelligens kártyával és olvasóval, egy titkosító tanúsítványt a bevallások bizalmas őrzéséhez, és egy időbélyeg hozzáférést mely felhasználásával a tagdíjbevallások időbelisége is igazolható.

A hiteles elektronikus tagdíjbevallással könnyedén kiváltható az eddigi papír alapú, illetve floppy-n (CD-n) "megküldős" módszer, így egyszerre érhető el költség, illetve időmegtakarítás. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a tagdíjbevallások, az elektronikus aláírás és időbélyegzés révén kriptográfiai védelmet kapnak, ezáltal jóval magasabb bizalmi szint társul hozzájuk, mint a korábbi módszerek bármelyikéhez.

  • kapcsolódó anyagok
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS