Az európai fogyasztók szervezetének kampánya digitális jogok törvénybe foglalását sürgeti

2005.11.14.

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek európai szövetsége (BEUC) által kidolgozott ún. „Digitális Fogyasztói Jogok Kiáltványa” a fogyasztók által az interneten élvezett jogokat szeretné a törvények által is biztosíttatni.

Az Egyesült Királyság Nemzeti Fogyasztói Tanácsa (National Consumer Council, NCC) is nevét adta ahhoz az egész Európában egyre erősebben hallható hangokat formába öntő kezdeményezéshez, amely Zuzana Roithova cseh származású európai parlamenti képviselőnő támogatását maga mögött tudva szeretné megváltoztatni a szórakoztatóipari óriások fogyasztókhoz való azon viszonyát, miszerint ez utóbbiak pusztán „potenciális szerzői jogsértők”.

A BEUC szakemberei különösen kritikusnak tartják a zeneipar által a fogyasztókra kényszerített felhasználási engedélyek tartalmát, továbbá aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az online elérhető művek viszonylagos szűkössége a kulturális sokszínűséget is veszélyezteti. Hozzátették, hogy a különböző fájlformátumok és alkalmazások közötti interoperabilitás hiánya miatt sérül a fogyasztók választási szabadsága.

A Kiáltvány egyebek mellett felszólítja a zeneipar képviselőit: hagyják abba a fájlcserélők (ún. peer-2-peer rendszerek) miatt kezdeményezett perek megindítását, és adják meg a piacnak azt a lehetőséget, hogy önmaga alakítsa ki az online zeneterjesztés új módszereit.

Szeretnék továbbá azt is elérni, hogy a DRM-rendszereket használó vállalatok alkalmazásaikat hozzák összhangba a szabad felhasználás biztosította jogokkal és egyoldalúan ne változtassák meg az egyszer már megvásárolt zeneszámok felhasználására vonatkozó feltételeket.

A BEUC kiáltványával a fent elmondottakhoz kapcsolódóan összesen hat új „digitális jog” törvénybe foglalását szeretné elérni.Mi is az ún. DRM-rendszer?

A DRM (Digital Rights Management) egy olyan technológia, amely azonosítja és leírja a szellemi tulajdonjogok által védett digitális tartalmakat. A DRM képes kikényszeríteni a tulajdonjoggal rendelkezők által megkívánt jogi szabályokat és a digitális tartalmakhoz kapcsolódó jogi előírásokat. Alkalmazói szerint képes továbbá arra, hogy a biztonságos környezet megteremtésével a legális sokszorosítást és a tartalom újrafelhasználását felgyorsítsa. A DRM által megteremtett biztonságos környezetben az illegális tevékenységek kizárása mellett a jogdíj tulajdonosa automatikusan részesül a szellemi termék használata, sokszorosítása, illetve az online tartalomhoz történő hozzáférés után őt megillető járandóságban.

  • kapcsolódó anyagok
SZERZŐI JOG
SZERZŐI JOGVÉDŐK
DRM