A 29. cikk Munkacsoportja közleményt adott ki az adatfeltárás tekintetében

2006.03. 1. JogiForum.hu

Az adatvédelemmel foglalkozó tagállami csúcsszervek vezetőiből álló munkacsoport 2006 februárjában fogadta el azt a véleményét, melyben részletezi álláspontját az angol szóval whistleblowing-nak nevezett jelenség vállalatokon belüli szabályozása tekintetében.

A whistleblowing (adatfeltárás) általában azokat az eseteket jelenti, amikor egy munkavállaló a munkaszervezeten belüli, bizalmas jellegű információt tár fel a belső ellenőrzési mechanizmusokon keresztül vagy a közvélemény előtt. Az adatfeltárás során olyan érzékeny információk továbbítása merül fel, amelyek a hatóságok elől titkolt, jogellenes tevékenységekre derítenek fényt. Ez utóbbiak megelőzése a vállalatoknak is érdekük, ezért számos esetben az adatfeltárás szervezeten belüli módját meghatározó szabályzatokat dolgoztak ki. E belső szabályzatok azonban nem minden esetben vannak összhangban a kérdéskörre alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal, így például a 95/46/EK irányelvvel.

A 29 cikk alapján működő Munkabizottság véleményével érintett területek köre átfogja a banki, a könyvelési, a számviteli tevékenységet és a korrupció és pénzügyi bűncselekmények elleni harcot.

A munkacsoport által kibocsátott vélemény /pdf/ nagy részletességgel foglalkozik a whistleblowing során érintett adatvédelmi és személyiségi jogi kérdésekkel. Szabályozza többek közt az adatfeltárás eljárását, az érintett személy jogait, és a hatóságok szerepét a kérdéskörben, de kitér az adatfeltárásra rendszeresített űrlapok kérdésére, és az ily módon gyűjtött adatok tárolására és esetleges harmadik országokba továbbá hatóságok részére történő továbbítására is.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM