Adatmegőrzés a tengerentúlon

2007.03. 5. JogiForum.hu

Az amerikai kormányzat a közeljövőben várhatóan részletesen kidolgozza azt a javaslatot, amelynek eredményeként a jogsértő tartalmak kiszűrése érdekében az internetszolgáltatók kötelesek lennének azonosítható módon rögzíteni a különböző anyagokat az Internetre feltöltő személyek számítógépének adatait.

A múlt héten Washingtonban tartott ülésről kiszivárgott értesülések szerint a kormányzati hivatalnokok többek közt az AOL és a Comcast társaságok képviselőit igyekezték meggyőzni az adatvisszatartás hasznosságáról a különböző bűncselekmények (terrorizmus, gyermekpornográfia, stb.) megelőzése érdekében folytatott harcban. A szolgáltatókat arra is felkérték, hogy becsüljék meg, milyen költségekkel járna, ha (az európai követelményekhez hasonlóan) legfeljebb két éves időtartamra rögzíteniük kellene a felhasználók adatait.

Az elképzelések gyakorlatilag minden felhasználót érintenek, csak az egyetemi és könyvtári számítógépes terminálokat mentesítenék az adatrögzítési kötelezettség alól. A habeas corpus szabály egyedi értelmezésével a közelmúltban nagy sajtóvisszhangot kiváltó Gonzales főügyész az adatvisszatartást egész Amerikát érintő kérdésnek nevezte, amelyet csak szövetségi szinten elfogadott törvényekkel lehet megválaszolni. Az elképzelések szerint a kormányzat nem csak a megőrzendő adatok körét és a megőrzés idejét, hanem az ehhez szükséges technikai hátteret is előírná a vonatkozó jogszabályban.

Az adatmegőrzést kötelezővé tevő törvénycsomag mellett síkra szálló aktivisták szerint ez az eszköz nélkülözhetetlen azon bűncselekmények felderítéséhez, melyekről a hatóságok jellemzően nem az elkövetés pillanatában szereznek tudomást. Ellenzői szerint az új törvény felesleges, mert a szolgáltatók bírósági megkeresést követően már most is megfelelő adatokkal tudják segíteni a jogszolgáltatást.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a weblapok üzemeltetőire milyen kötelezettségeket róna az adatmegőrzési intézkedéscsomag és senki sem tudja azt sem, hogy vajon a névtelenül feltöltött anyagok és a szöveges bejegyzések is a két éves megőrzési hatálya alá tartoznának-e majd.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
INTERNET