Az LB elé kerül a háromnapos jogorvoslat kérdése

2008.04.16. MTI

A Legfelsőbb Bíróság elé kerül a háromnapos jogorvoslat kérdése, miután két magánszemély felülvizsgálattal él az Országos Választási Bizottság (OVB) egy kifogást elutasító döntése ellen. Az egyik beadványozó kedden a távirati irodának azt hangoztatta, jogállami alapelv a határidők betartása.

Az ügy előzménye, hogy Fogarasi József (aki egyébként a Fővárosi Választási Bizottság elnöke), hangsúlyozottan magánemberként, egy társával kifogást nyújtott be az OVB-hez azért, mert a testület nem tett eleget törvényi kötelezettségének és nem döntött három napon belül egyik beadványukról.

Az OVB hétfői ülésén Fogarasi József beadványát azzal utasította el, hogy a javaslatot nem tudják érdemben elbírálni. A hétfői határozat egyedülálló abban a tekintetben, hogy ezt is a három napos határidő lejárta után hozta meg a testület.

Fogarasi József azt közölte, azért nyújtanak be felülvizsgálati kérelmet az LB-hez, mert nem először fordul elő, hogy az OVB kicsúszik a törvényben előírt háromnapos határidőből.

Álláspontja szerint a határidők betartása alól az ügyek megnövekedett számára hivatkozva sem lehet eltekinteni. Utalt ugyanakkor arra, hogy kezdeményezni lehet a határidő jogszabályi módosítását.

A magánszemélyek azt is kérték az OVB-től, kötelezze Szigeti Péter elnököt, hogy az ülést megfelelő időn belül hívja össze, ám a testület ennek, jogkör hiányára hivatkozva nem tett eleget.

Ki hívja össze az ülést, ha nem az elnöke? - vetette fel kritikusan Fogarasi József, aki szerint az OVB a nyilvánosság követelményét is megsérti, amikor a világhálón közzétett meghívóiban a napirendi pontokat nem nevesíti, ehelyett például magánszemélyek beadványaiként említi.

Sérelmezte azt is, hogy az OVB már több "kényes kérdést" is nem határozatban, csak úgynevezett jegyzőkönyvben válaszolt meg; ennek a jelentősége abban áll, hogy az ellen nem lehet jogorvoslattal élni a bíróság előtt.

Az ügy hátterében az áll, hogy az OVB-hez az utóbbi időben nagyságrendekkel több beadvány érkezik, mint a korábbi években, ráadásul ezekből sok a komolytalan népszavazási kezdeményezés, amelyek egy részének nem titkoltan a testület leterhelése a célja. Az OVB-nek emiatt hetente akár többször is üléseznie kell, és miután a tagok egy része nem főállásban látja el feladatát, a határozatképesség megteremtése egyre gyakrabban okoz gondot.

Az OVB hétfő esti ülése határozatképességének megteremtése is nehézséget okozott több tag hiányzása miatt, a testület csak 40 perces késéssel kezdhette meg munkáját. Felmerült ekkor, hogy úgynevezett "távjelenléttel" is biztosítani lehetne a működőképességet, tehát az egyik úton lévő tag mobiltelefonon szavazhatná meg a napirendet. Ezt az ötletet azonban végül elvetették.

  • kapcsolódó anyagok
LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
OVB