Autókölcsönzés és adatvédelem – mi kérhető, és mi nem a bérlőtől

2008.07.25. OS / Országgyűlési Biztos Hivatala

Az általános szerződési feltételek kidolgozói nem mindig veszik figyelembe a célhoz kötött adatkezelés törvényi követelményét. A szükséges és elégséges adatokon túl a gépjárműkölcsönző cégek más okmányokat is bekérnek, ami egyes esetekben jogellenes lehet – állapította meg az ombudsman egy beadvány nyomán indított vizsgálatában.

Az országgyűlési biztos szúrópróbaszerűen áttekintette néhány gépjárműkölcsönző tevékenységgel foglalkozó cég internetes honlapját, és megvizsgálta, mit írnak az általános szerződési feltételek a személyes adatok kezeléséről.

Az ombudsman szerint a szükséges és elégséges adatok körébe tartozik az életkor, a személyazonosító igazolvány vagy útlevél, a bejelentetett állandó lakcím, és az egy évnél régebbi jogosítvány. Ugyanakkor viszont nem tartja elfogadhatónak, ha egy autókölcsönző megköveteli az adóazonosító jelről kiállított hatósági igazolvány bemutatását. Az adóazonosító jel kezelése csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha az adott pénzügyi konstrukcióhoz valamilyen adókedvezmény is kapcsolódik, és ennek igénybevételéhez az adóalany igazolás kiállítását kéri.

Közüzemi számla bemutatását több autókölcsönzéssel foglakozó cég is kéri, ez azonban a honlapok tanúsága szerint nem tekinthető tipikusnak. Az ilyen adatkezelés célja az ügyfél fizetési hajlandóságának, illetőleg képességének a megítélése, ami – ha az valóban a leendő szerződő féllel kapcsolatba hozható adat – alkalmas lehet a cél elérésére. Ez azonban annak is függvénye, hogy a közüzemi számlát egészben vagy részben a szerződő fél fizeti-e. Amennyiben a közüzemi számlákat teljes egészében más fizeti, úgy ennek az adatkörnek a kezelése felesleges és jogellenes – mutatott rá az ombudsman.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
OMBUDSMAN