Gyermekek a melegfesztivál plakátján – az ombudsman vizsgálata

2008.08.25. OBH

A gyermek képmásának felvétele, és plakátokon való szerepeltetése adatkezelés, melyhez a hozzájárulást cselekvőképtelen kiskorú esetében a törvényes képviselő, a felügyeleti jogot gyakorló szülő adhatja meg. A családjogi szabályok szerint érdekellentét esetén a gyámhatóság közreműködésére is szükség van; a bírósági gyakorlat szerint ez már akkor is szükséges, ha a lehetősége is felmerül a gyermek és törvényes képviselője közötti érdekellentétnek. Az ombudsman lezárta vizsgálatát a "melegfesztivál" egy plakátjának ügyében.

A "13. Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Fesztivál" elnevezésű rendezvényt népszerűsítő plakátok egyikén kiskorú gyermekek jelentek meg. Az országgyűlési biztos ezzel kapcsolatban vizsgálatot folytatott, amelynek állásfoglalásában leszögezte: nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a reklámozott fesztivál megítélése kétséges, és a gyermekek korukból adódóan nem képesek önálló vélemény kialakítására szexuális szokásokkal, identitással kapcsolatos kérdésekben, legfeljebb a környezetük, elsősorban családjuk által képviselt értékeket közvetíthetik – valószínűleg úgy, hogy az "alapkérdést" sem értik. Ez a megállapítás nem csupán az érintettekre, hanem a környezetükben lévő gyermekekre is igaz, így elképzelhető, hogy a plakátokon szereplő gyermekeket sérelmek érik, például iskolatársaik részéről.

Kiskorúak nyilvános szerepeltetésével kapcsolatban az adatvédelmi biztos már több esetben állást foglalt. Ezekben rámutatott: A családjogi törvény alapján a szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben, amelyben ő maga a gyermekkel szemben ellenérdekű félként szerepel. Ebben az esetben a gyámhatóság közreműködésére is szükség van. A fenti kérdések eldöntése elsősorban gyermekvédelmi szakemberek bevonásával lehetséges. Tekintettel azonban arra, hogy a plakátokat csak korlátozottan terjesztették, illetve gondoskodtak azok visszavonásáról is, az adatkezelés megszűnt.

A biztos felhívta a plakátokat készítő ügynökség figyelmét arra, hogy kiskorúak szerepeltetése esetén a jövőben fokozottan ügyeljen a gyermekek jogaira és érdekeire.

  • kapcsolódó anyagok
CSALÁDJOG
GYERMEKJOGOK
OMBUDSMAN