Perre mentek a jogvédők a kaposvári roma gyerekek integrált oktatásáért

2008.10.20. MTI

Bírósághoz fordult az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány; keresetében azt kérte a Somogy Megyei Bíróságtól, hogy állapítsa meg a kaposvári Pécsi utcai iskolába járó roma gyerekek jogellenes elkülönítését, hátrányos megkülönböztetésüket, valamint kötelezze a fenntartót a szegregáció megszüntetésére és a roma diákok integrált oktatására. A polgári per hétfői első tárgyalásán mind a felperes, mind az alperes - a kaposvári önkormányzat - jogi képviselője fenntartotta álláspontját.

A felperes szerint a város önkormányzata jogellenesen elkülöníti a cigánygyerekeket - az iskola 173 tanulójának 85 százaléka roma -, ezért "látható határidőn belül" szükségesnek tartja a fenntartásában működtetett oktatási intézmény megszüntetését, az ott tanuló gyerekek integrálását a város más iskoláiba.

Az egyesület jogi képviselője a jogellenesség mellett a bezárásra érvként az oktatás színvonalának alacsony voltát is megjelölte, s az ezt igazoló 2007. évi országos kompetenciamérés eredményét a beadványához csatolta.

Az alperes vitatta a jogellenességet, hangsúlyozva: az önkormányzat nem érdekelt az iskola megszüntetésében, mert "az nem szolgálná az ott élők érdekeit". Az önkormányzat jogi képviselője egyúttal benyújtott egy aláírásgyűjtő ívet, amelyet 203, az iskola megmaradása mellett állást foglaló szülő írt alá. Közölte továbbá, hogy az iskolában beás nyelvet és cigány népismeretet tanítanak.

Az alperes jogi képviselője szerint éppen azzal diszkriminálnák a cigánytanulókat, ha etnikai hovatartozásuk miatt a város más, lakóhelyüktől akár távoli iskolába "osztanák szét" őket.

A bíróság a tárgyalást elhalasztotta, s 15 napon belül mindkét féltől újabb, álláspontjukat bizonyító adatok beadását kérte. A per november 26-án folytatódik.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
ESÉLYEGYENLŐSÉG