Kapcsolatügyeleti mediátorok állásfoglalása a gyermekek mindenek felett álló érdekében

2008.10.27. Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége (MAKAMOSZ) 2008. október 13-15-i VIII. Országos Találkozóján Berekfürdőn a gyermekek mindenek felett álló érdekében állásfoglalást fogadott el.

A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége (MAKAMOSZ) VIII. Országos Találkozójának résztvevői, az ország 58 pontján működő kapcsolatügyelet képviseletében az alábbi állásfoglalással fordulnak az illetékes minisztériumokhoz és a közvéleményhez:

A MAKAMOSZ - eddigi gyakorlatának megfelelően - továbbra is a gyermek mindenek felett álló érdekében fontosnak tartja a mediáció bíróság és gyámhivatal általi kötelezővé tételét a szülők számára a következő esetekben: a válás, kapcsolattartási, szülői felügyeleti ügyekben az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a családi közvetítésről szóló R (98) 1. sz. Ajánlása és a Ptk. tervezett módosításának megfelelően.

Egyetértenek a konferencia résztvevői a törvénytervezetben kilátásba helyezett jogi szabályozással a családi-kapcsolatügyeleti mediáció meghatározására (tárgyi, személyi és szakmai feltételek), szakmai protokolljának megalkotására, minden kapcsolattartással foglalkozó szolgáltató számára kötelezővé tételére, figyelembe véve az Alkotmány és a jogalkotásról szóló törvény vonatkozó részét. Az ország minden településén élő állampolgár számára lehetővé kell tenni, hogy igénybe vehesse a közvetitői eljárást - szögezi le az állásfoglalás. A találkozó résztvevői fontosnak tartják, hogy a jogszabály kitérjen a hatóságok (bíróság, gyámhívatal) és a kapcsolatügyeleti szolgáltatást nyújtók közötti kapcsolat szabályozására. Javasolják, hogy jogszabály szülessen az állam társadalmi felelősségvállalásának és kötelezettségének hangsúlyozásával a kapcsolatügyeleti szolgáltatásnak a nemzeti stratégiai programokba történő beillesztésére, a képzések és a működtetés garanciáinak megteremtésére az előkészítők és a végrehajtók megnevezésével.

A MAKAMOSZ felajánlja a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak a 18 éves kapcsolatügyeleti tapasztalaton alapuló gyakorlatát, szakembereinek segítségét a jogszabályjavaslatok véleményezésében, modellprogramok létrehozásában, adatfelmérések, szociológiai és hatékonysági mutatók rendelkezésre bocsátásában.

A gyermekvédelmi/családjogi mediációval foglalkozó szakemberek javasolják, hogy a szakma képviselői (gyermekjóléti központok, bíróság, gyámhivatal, MAKAMOSZ-kapcsolatügyeleti mediátorok) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium operatív és koordinációs segítségével kezdjenek egyeztetést a szakmai munka hatékonyságának növelése érdekében, az egyes tárcák (minisztériumok) közötti egyeztetésben, a szakmai szervezeti keretek meghatározásában a működtetés és forrásteremtés vonatkozásában.

Felhívják az ország különböző régióiban dolgozó mediátorok figyelmét, hogy keressék a kapcsolatot a bíróság és gyámhivatal
munkatársaival. Hívják meg őket a mediációs képzésekre, az alkalmanként szerveződő esetmegbeszéléseikre.

  • kapcsolódó anyagok
MEDIÁCIÓ