Országgyűlés - A jövő évi költségvetést megalapozó törvények

2008.12. 2. MTI

A parlament hétfőn elfogadta a jövő évi költségvetést megalapozó másfél tucatnyi törvényt módosító javaslatot, amelyben a 13. havi nyugdíj maximálása is szerepel.

A nyugdíjtörvény a jövő évre 80 ezer forintban maximálja a 13. havi nyugdíjat, de csak azok kaphatják, akik betöltötték a 62. életévüket. A módosítás kimondja, hogy 2010-től az éves költségvetésben szerepel majd a 13. havi nyugdíj maximális összege.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény úgy változik, hogy egységesül a 3 százalékos munkaadói és az 1,5 százalékos munkavállalói járulék alapja. A korábbi felsorolást az első esetben a társadalombiztosítási, míg a másodikban az egészségbiztosítási járulékalap váltja fel.

A tb-törvény módosításával némileg növekszik a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járuléka. Az eddig havi 4.350 (napi 145) forint, havi 4.500 illetve napi 150 forintra emelkedik.

Az államháztartási törvény (áht) módosítása a legnagyobb terjedelmű. Új előírás például, hogy ha a hatóságnak kell fizetnie az ügyfél részére, mert túllépte az ügyintézési határidőt, akkor ezt a pénzt a saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia, a központi költségvetésből nem kaphat rá támogatást. A kincstárnak egységes szociális nyilvántartást kell vezetnie minden támogatásról, illetve támogatottról. Az államháztartási törvény felsorolja azt is, hogy e célból a kincstár milyen adatokat kezelhet. Az adatbázishoz hozzáférhetnek a települési jegyzők is.

A költségvetési szervekről, illetve a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok alapján tevékenykedő jogi személyekről törzskönyvi nyilvántartást vezet a kincstár. Az áht-ba csak az alapvető szabályok kerültek be, a részletekről külön törvény intézkedik majd.

A közbeszerzések nyertes vállalkozói csak akkor fizethetnek ki 200 ezer forintnál magasabb összeget az alvállalkozóiknak, ha azok bemutatnak egy 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy nincs adótartozásuk. Erről az adózás rendjéről szóló törvény módosítása intézkedik. Az alvállalkozó az igazolást megspórolhatja, ha bejelentkezik a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ebbe csak elektronikus úton lehet bejelentkezni, és az adóhatóság nyomban törli a céget az adatbázisból, ha nem felel meg a köztartozás-mentesség feltételeinek.

A földgázellátásról szóló törvénybe bekerült a védendő fogyasztó, mint új kategória. Elsősorban a szociálisan rászorulók és a fogyatékkal élők tartoznak ebbe a csoportba. Nekik a következő kedvezmények járnak: részletfizetés, fizetési haladék, illetve előre fizető mérő. A részleteket a kormány rendeletben állapítja majd meg. Ugyanígy módosult a villamos energiáról szóló törvény is.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS
ORSZÁGHÁZ
ADÓZÁS
JOGALKOTÁS
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
TÖRVÉNYHOZÁS
KÖLTSÉGVETÉS