A legfrissebb hazai adatok a magyarországi kábítószer-helyzetről

2008.12.19. Jogi Fórum / Antal Attila

2008. december 15-én mutatták be a „Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről” című kiadványt Budapesten.

Portörő Péter, a szociális tárca Nemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Osztályának vezetője, Felvinczi Katalin, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója és Varga Orsolya, a Nemzeti Drog Fókuszpont helyettes vezetője mutatták be a „Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről” című kiadványt a sajtó képviselőinek Budapesten.

Az ismertetett adatok értelmében a Magyarországi kábítószer-helyzet 2007. évi alakulásában összességében jelentős mértékű elmozdulás nem tapasztalható.

A kábítószer-probléma mutatói

A felnőtt és ifjúsági populációban tapasztalható kábítószer-probléma elterjedtségéről elmondható, hogy a korábbi években tapasztalat meredek ívű növekedés ütem lelassult és jelenleg stagnál.

Felnőtt lakosság: A 2003. évi országos lakossági felmérést követően 2007-ben került sor újabb adatfelvételre. Míg 2001 és 2003 között nőtt a kipróbálások aránya, addig 2003 és 2007 között nem változott a helyzet. A 2007-es a felnőtt népesség országos reprezentatív mintáján készült kutatás alapján a megkérdezett 18-64 éves korosztály 9,3%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. Az illegális szerek tekintetében a vizsgált népesség körében továbbra is a kannabisz származékok fogyasztása a legelterjedtebb. A kannabisz-származékokat az ecstasy, az amfetamin és a hallucinogének követik.

Fiatalok: A 2007-es jelentésben friss adatok fővárosi szinten állnak rendelkezésre. A 2007-es budapesti iskolavizsgálat eredményei szerint a fiatalok 22,7%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. A droghasználati célú szerfogyasztás kipróbálása a fiúkra jellemzőbb, a gyógyszerfogyasztás kipróbálási értéke pedig inkább a lányoknál látható magasabb szinten. A fiatalok körében továbbra is kannabiszt fogyasztanak a legtöbben, azt az alkohol gyógyszerrel történő fogyasztása, az orvosi recept nélküli nyugtató/altató fogyasztás, a patron/lufi használat, a szipuzás, majd az ecstasy, az amfetaminok és az LSD/hallucinogének követik. Megállapítható, hogy a legtöbb tiltott szer fogyasztásának kipróbálási értéke az 1995 és 1999 között bekövetkezett jelentős növekedés után az elmúlt nyolc évben változatlan, illetve fővárosi diákok tiltott szerfogyasztási struktúrájában jelentős átrendeződés nem tapasztalható.

A drogbetegek helyzete

2007-ben a drogbeteg kezeltek száma 14 039 fő volt. Az egészségügyi szakellátás mellett a szociális ellátás keretében működő drogterápiás rehabilitációs otthonok biztosítják a drogbetegek rehabilitációját. Az otthonok az egész országból fogadják a betegeket. 2007-ben 260 ágyra volt szerződése az országban működő rehabilitációs otthonoknak, mely ágyszám 12 intézmény között oszlott el. 2007-ben két új egészségügyi szolgáltató létesült. Az egyik egy Miskolcon állandó telephelyű tűcsere szolgáltatást (is) nyújtó intézmény, a másik a kaposvári drogambulancia.

Az elmúlt évhez képest nem történt jelentős változás a kábítószer-fogyasztással közvetlenül összefüggő halálesetek számában, a heroin okozta túladagolások száma csökkent. 2007-ben 25 illegális szer okozta közvetlen haláleset történt. A droghasználat okozta ártalmak megelőzése szempontjából lényeges tűcsere programok működtetésével 2007-ben 14 szervezet foglalkozott, amelyek közül továbbra is 4 található Budapesten. 2007-ben az összes kiosztott injektorok száma az előző évhez képest 30%-kal növekedett. Metadon fenntartó kezelés 2007-ben kilenc helyen történt az országban.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

2007-ben tovább csökkent az ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma. A tárgyévben 4667 visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt indult eljárás zárult le. A kínálat területén megfigyelt tendenciák, illetve a lefoglalások alapján, a kábítószerpiacon zajló legjelentősebb változás a kokain-előfordulásának emelkedése, amely 2007-ben elérte a heroin és az ecstasy szintjét.

Szakértői tájékoztatás

A rendezvényen Felvinczi Katalin elmondta, hogy a Jelentés értelmezési keretét a Nemzeti Drogstratégia képezi, a Jelentés fejezetrendszere is leképezi a Stratégia tagolását. A hatályos Stratégia szakmai auditja folyamatos, 2003-ban volt a félidős értékelés, ahol Európában egyedülálló módon egy „külsős” (holland) intézetet kértek fel az értékelésre. A Stratégia végéhez közeledünk, így a következő hónapokban folyamatosak lesznek értékelések, tanácskozások, illetve további kiadványokat bocsátanak majd ki. Mindezek alapján kerül majd sor az Új Nemzeti Drogstratégia megalkotására. Felvinczi Katalin hozzátette: nem lehet még végleges értékelést mondani a Stratégiáról, de az biztosan állítható, hogy e nélkül ma Magyarországon kezelhetetlen lenne a kábítószer-helyzet.

Az adatok mélyebb összefüggéseit az ismertetett kiadványból, valamint a http://www.drogfokuszpont.hu/ internetes oldal anyagaiból ismerhetik meg az érdeklődők.

  • kapcsolódó anyagok
DROGPOLITIKA