Az európai civil szervezetek önmérsékletre intenek

2001.09.25. CW Számítástechnika

Az öreg földrész polgárjogi szervezetei szerint az amerikai terrortámadás még nem ok arra, hogy az EU tagállamaiban az esetleges túlkapások mértékéig terjesszék ki tevékenységi körüket a hírszerző szolgálatok, és a törvényeket is csak megfontoltan szabad megváltoztatni. A német, dán, osztrák, holland és brit civiljogi egyesületek pénteken az ET-hez eljuttatott levele szerint "a légkör korántsem alkalmas az elkapkodott intézkedésekre, a polgári jogok és élet szabadsága mindig fő szempont kell, hogy maradjon". A leirat elismeri a fokozott biztonság szükségességét, de többször hangsúlyozza emberjogi vonatkozásainak fokozott mérlegelését. Külön foglalkozik a meglehetősen elégtelennek bizonyult Echelon létjogosultságával; propagálja a titkosító technológiákat és hangsúlyozza, hogy a szolgáltatókat nem szabad adatvisszatartásra és -kiadásra kötelezni.