E-mailben is benyújthatók a jogorvoslati kérelmek az OVB-hez - OVB állásfoglalás az egységes joggyakorlat érdekében

2010.03. 8. MTI

Nemcsak személyesen vagy postai úton, hanem e-mailben vagy faxon is be lehet nyújtani jogorvoslati kérelmeket a választási bizottságokhoz az Országos Választási Bizottság (OVB) nemrég kiadott állásfoglalása szerint.

A testület Nyitrai Zsolt, a Fidesz operatív igazgatójának kezdeményezésére adott ki állásfoglalást március 4-ei ülésén az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében.

Az OVB a dokumentumban arra mutat rá, hogy "a választási bizottságok és a választási irodavezetők által elbírálandó kifogások és fellebbezések formai és tartalmi követelményeit meghatározó rendelkezések nem tartalmaznak szabályokat a jogorvoslati kérelmek benyújtásának módjáról, ezért azok írásos formában a kérelmező választása szerint - személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen is - eljuttathatók a döntésre jogosulthoz".

A testület azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy az elektronikus út lehetősége nem vonatkozik a bíróságok, illetve az Alkotmánybíróság által elbírálandó jogorvoslati kérelmekre, ezeknél ugyanis feltétel, hogy a beadvány "papíron" érkezzen be.

Ezzel összefüggésben Nyitrai Zsolt a beadványában utalt arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság (LB) korábban már világosan állást foglalt a bírósági felülvizsgálati kérelmek formájáról. Az LB ebben egyértelművé tette, hogy az ilyen kérelmeket csak "eredetiben, papíron lehet benyújtani".

Az OVB állásfoglalásai - így a mostani is - nem kötelező érvényűek a választási bizottságok számára, ám iránymutatásul szolgálhatnak döntéseiknél. Az OVB-nek idén ez a második állásfoglalása; az elsőt az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról adta ki február 22-én.

Kapcsolódó cikk:

Nem érvényteleníthető egy jelölt jogerős nyilvántartásba vétele - OVB állásfoglalás ajánlásokról és ajánlószelvényekről

  • kapcsolódó anyagok
VÁLASZTÁS
OVB