Módosították a 2011-es népszámlálási törvényt

2010.06. 1. MTI

A vallásra, az egészségi állapotra, a nyelvismeretre, a közlekedésre és az utazásra, az üdülőtulajdonra is rákérdeznek az eredeti törvényben rögzítetteken túl a 2011-es népszámláláson.

Az Országgyűlés kedden fogadta el 311 igen és 37 nem szavazattal a kereszténydemokrata Balog Zoltán, Semjén Zsolt és Szászfalvi László által kezdeményezett, a 2011-es népszámlálásról szóló törvény módosítását.

A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek és a lakások mellett bővül az üdülőegységek, valamint a közösségi elhelyezést szolgáló intézetek adataival, például diákotthon, kórház.

Természetes személyek esetén a gyűjtendő adatok: nem, születési időpont, lakóhely, családi állapot, családi állás, termékenység, iskolába járás, iskolai végzettség, személyek és háztartások megélhetési forrása, foglalkozás, munkáltató és munkahely, közlekedés, utazás, egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség, anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme, üdülőtulajdon.

Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.

Kimarad a gyűjtendő adatok közül az egy évvel korábbi lakóhely, a születési hely. A nemzeti és etnikai hovatartozás helyett a nemzetiségre kérdeznek rá.

Lakó- és üdülőegységeknél az alábbiakra kérdeznek rá: rendeltetés (típus), tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség, karbantartás, a fűtés módja, építési év, falazat, a környezet lakóövezeti jellege.

A közösségi elhelyezést szolgáló intézeteknél pedig rákérdeznek az intézet rendeltetésére, a fenntartó gazdálkodási formájára; tulajdoni jellege, dolgozói létszáma, az intézet férőhelyeinek, egészségügyi helyiségeinek száma, lakóövezeti jellege, kommunális ellátottsága, az étkeztetés formája; az intézeti épület típusa, nagysága, építési éve, falazata, felszereltsége, fűtésének módja, utolsó felújításának ideje, helyiségeinek típusa és száma, az üzemeltetés időszaka.

Az Országgyűlés tavaly december 7-én fogadta el másodjára a népszámlálási törvényt, mivel azt Sólyom László köztársasági elnök nem írta alá és megfontolásra visszaküldte a parlamentnek.

Sólyom László azért küldte vissza a törvényt, mert nem értett egyet azzal, hogy nem gyűjtöttek volna a termékenységre, az egészségi állapotra és fogyatékosságra, valamint a vallásra vonatkozó adatot, holott a korábbi, 2001-ben tartott népszavazáson valamennyi kérdéskör szerepelt. Az államfő kifogásolta azt is, hogy a 2011-es népszámláláson csak a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás kérdése szerepelt volna, nem pedig általában a nemzetiség, függetlenül attól, hogy a személy kisebbségi vagy többségi nemzetiséghez tartozónak vallja magát.

A tavaly decemberi zárószavazáson úgy módosították a jogszabályt, hogy a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás helyett a nemzeti és etnikai hovatartozásra és az anyanyelvre kérdeztek volna rá, szerepelt az adatkörök között a termékenység és a fogyatékosság is.

A jogszabály szerint a teljes körű megkérdezésen alapuló népszámlálást 2011 őszén tartják, az adatfelvételt 2011. október 1. és november 30. között kell végrehajtani.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ