Alkotmányos garancia a nagykorúságig tartó tankötelezettségre

2011.03. 7. OS

Figyelemmel a kiskorú gyermekek fizikai és szellemi érettségének hiányára az országos szülői egyesületek a Parlament Alkotmány-előkészítő eseti bizottságához fordulnak, hogy kerüljön be az új alkotmányba a kiskorú gyermekeink tankötelezettségének 18 éves korig történő fenntartására vonatkozó szövegszerű javaslatunk.

A 18 éves korig tartó tankötelezettség fenntartásáért a szülők a pedagógus társadalom együttműködésére is számítanak.
Nemzetközi egyezmény vonatkozásában és a magyar törvények szerint kiskorú gyermek az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be. 14-18 éves koráig a gyermek korlátozottan cselekvőképes, ezért különös biztosítékokat és gondozást igényel!
A Széll Kálmán tervben előírt 15 éves korig tartó tankötelezettség bevezetése nem segíti a társadalmi különbségek csökkentését, a társadalmi mobilitást, iskolákat, pedagógus álláshelyeket szüntetne meg.
A tanköteles életkor leszállítása olyan körülményeket hozhat létre, amely több tízezer kiskorú gyermek, pl. saját elhatározásból kimaradnak az iskolából, egyes szülők dolgozni küldik őket, a 15. születésnapjukon az iskola megszüntetheti a nehezen kezelhető tanulók jogviszonyát.
A 15 éves korig tartó tankötelezettség esetleges bevezetése olyan körülményeket hozhat létre, amely több tízezer kiskorú gyermek iskolába járását akadályozza, mivel 15. születésnapján az iskola indoklás nélkül megszüntetheti a tanuló jogviszonyát, a tanuló következmények nélkül kimaradhatnak az iskolából, egyes szülők iskola helyett dolgozni küldhetik gyermeküket.
A tankötelezettség leszállítása miatt az iskolából kikerülő kiskorú korlátozottan cselekvőképes gyermekekre negatív következmények lehetnek többek között növekedhet a fiatalkori munkanélküliség,a gyermekmunka, a kizsákmányolás, a gyermek prostitúció, a csellengők, és az éhező gyermekek száma, a gyermekbűnözés, a drogfogyasztás, az öngyilkosság. stb.
Szövegszerű alkotmánymódosító javaslat:
X. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot.
(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és18 éves korig kötelező általános és középfokú iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.
Kezdeményezők: Szülők Egyesülete a Gyermekekért, Fővárosi Szülői Egyesület, Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma, Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete.
 

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS
KORMÁNYZAT