A társadalmi egyeztetés paródiája, avagy a Nemzeti Együttműködés Rendszere testközelből

2011.10.25. Jogi Fórum/ Magyar Helsinki Bizottság

A Magyar Helsinki Bizottság hiába véleményezte az ENSZ kínzás elleni egyezménye fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvény tervezetét, mivel azt a kormány az egyeztetési határidő lejárta előtt benyújtotta az Országgyűlésnek.

Már azon is meglepődtünk, hogy az új ügyészségi törvény 95 oldalas, 164 paragrafusból álló tervezetének véleményezésére egy teljes napot biztosított a kormányzat, az ENSZ kínzás elleni egyezménye fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló törvény tervezetének társadalmi egyeztetése azonban új minőséget hozott a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe. 

A kormány honlapján 2011. október 17-én tette közzé a fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a kötelező társadalmi egyeztetés keretében. A véleményezésre mindössze négy munkanapot biztosítottak, de a Magyar Helsinki Bizottság munkatársai a határidőt – megfeszített munkával – betartva, 2011. október 21-én este 10 óra után megküldték észrevételeiket a honlapon megadott e-mail címre. 

Visszajelzés nem érkezett, azonban az Országgyűlés honlapja szerint a kormány a véleményezési határidő lejárta napján, azaz 2011. október 21-én már be is nyújtotta a törvénytervezetet az Országgyűlésnek, tehát esélyt sem adott a vélemények megfontolására, sőt a benyújtással a maga által megadott egyeztetési határidő végét sem várta meg. A tervezetet október 24-én tárgyalta a parlament. 

A fenti folyamatot bemutató ábra itt található.

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló – a jelenlegi parlamenti többség által elfogadott – 2010. évi CXXXI. törvény szerint:

  • § biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát;
  • § a tervezetet úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse;
  • § a felelős miniszter mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól tipizált összefoglalót készít, amelyet a honlapon a véleményezők listájával együtt közzétesz;
  • § az összefoglalót törvény esetén az Országgyűléshez történő benyújtást, kormányrendelet és miniszteri rendelet esetén a kihirdetést követően kell közzétenni. 

Kíváncsiak vagyunk, hogy vajon a kormányzat szerint

  • § átlátható volt-e az egyeztetés;
  • § megfelelő idő állt-e rendelkezésre a véleményezésre;
  • § érdemben mérlegelték-e a beérkező javaslatokat.
  • kapcsolódó anyagok
HELSINKI BIZOTTSÁG