Jog és Irodalom, Internetbiztonság - Új Szakmai Tagozatok - A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság III. rendes Közgyűléséről

2013.01.31. Jogi Fórum / MJAT

2013. január 21-én, Budapesten tartotta meg a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság a III. rendes Közgyűlését. Az elnökségi beszámoló keretében került sor – az újonnan felvételt nyert tagok bemutatásán túl – a Társaság működési célú pályázatainak, illetve a lezárt és folyamatban lévő szakmai projektjeinek ismertetésére.

A Közgyűlés döntött a Jog és Irodalom Szakmai Tagozat megalakításáról, melynek célja a Jog és Irodalom irányzatához tartozó témák kutatása, rendszerezése, a tagok saját tudományterületeinek feldolgozása és megismertetése az elmélet, valamint a gyakorlat szakembereivel. Alapító tagok: Dr. H. Szilágyi István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Jogbölcseleti Tanszék, egyetemi docens), Dr. Kiss Anna (Ügyészek Lapja, főszerkesztő; Nyugat-magyarországi Egyetem, oktató), Dr. Nagy Tamás (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék, egyetemi docens), Dr. Tóth Zoltán (egyetemi docens). A Szakmai Tagozat vezetője Dr. H. Szilágyi István lett.

Megalakult az Internetbiztonság Magyarországon és az Európai Unióban Szakmai Tagozat is. A Tagozat célja az internetbiztonság területén fellelhető ismeretek, jó gyakorlatok felkutatása, rendszerezése, valamint az abban részt vevő tagok saját tudományterületeinek, munkájuk tapasztalatainak feldolgozása és megismertetése az elmélet és a gyakorlat szakembereivel. Alapító tagok: Dr. Baracsi Katalin (Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, titkárságvezető; PhD hallgató; internet-biztonsági szakértő), Dr. Kiss Anna (Ügyészek Lapja, főszerkesztő; Nyugat-magyarországi Egyetem, oktató), Dr. Mészáros Ádám (Országos Kriminológiai Intézet, tudományos munkatárs), Dr. Sziklay Júlia (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály, főosztályvezető). A Szakmai Tagozat vezetője Dr. Baracsi Katalint lett.

A megjelentek megvitatták a 2013-as projekt- és kapcsolódó pályázati alternatívákat is, melyek a Társaság szakmai tevékenységének alapjait képezik.

További információ: mjat@mjat.hu
 

  • kapcsolódó anyagok
JOGBÖLCSELET