Ülnökválasztás Békés megyében - Soron kívüli választások az OBH elnöki határozata alapján

2015.09. 7. Jogi Fórum / OBH

A bíróságok Alaptörvénynek és az eljárási törvényeknek megfelelő működésének biztosításához bírósági ülnökökre van szükség. Ennek érdekében idén az érintett önkormányzatok képviselő-testületei 2015. március 7. és április 30. között ülnökválasztást tartottak. Azonban időközben indokolttá vált, hogy soron kívüli ülnökválasztást írjanak ki, mert a megválasztott ülnök létszáma nem elégséges a bíróságok időszerű és folyamatos működéséhez, illetve az ítélkező tanácsok törvényes megalakításához.

Ezért az Országos Bírósági Hivatal elnökének kezdeményezésére Magyarország Köztársasági Elnöke 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakra soron kívüli választást tűzött ki.

A soron kívül megválasztandó ülnökök számát Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 321/2015. számú határozatában állapította meg. A határozat alapján Békés megyében a Békéscsabai Járásbíróságon 3 fő, a Békési Járásbíróságon 2 fő (ebből 1 fő pedagógus ülnök), az Orosházi Járásbíróságon 1 fő pedagógus ülnök megválasztására van mód.

Az ülnökök jogállásáról, jelölésük, megválasztásuk, illetve javadalmazásuk szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik. E törvény értelmében ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat. Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg.

A törvény szabályozza az ülnökök jelölésének módját is, mely szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és – a pártok kivételével – az egyesületek jelölik. A pedagógus ülnököket a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A jelölés elfogadásáról a jelöltnek írásban kell nyilatkoznia.

Az ülnökök jelölésének, illetve a jelölés elfogadásának határidejét az önkormányzatok határozzák meg, melyről – továbbá az ülnökválasztásra irányadó egyéb szabályokról – az érintett önkormányzatoknál, illetve az önkormányzatok honlapjain tájékozódhatnak az érdeklődők.

  • kapcsolódó anyagok
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL