Jogegységi panasz a Kúria határozatával szemben - Amit az új jogintézményről tudni érdemes!

2020.07.28. Jogi Fórum / Ferencz Adrienn

A 2020. július 1-én vagy azt követően meghozott kúriai határozattal szemben a peres felek részéről kezdeményezhető jogegységi panasz eljárás, amely az egységes jogalkalmazást eredményezheti.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) új jogintézményként vezette be a jogegységi panasz eljárást, amelyet kizárólag 2020. július 1. napján vagy azt követően meghozott kúriai határozattal szemben lehet kezdeményezni, arra hivatkozva, hogy a jogkérdésben a döntés eltér a Kúria 2012. január 1-je után hozott, a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében már közzétett döntésétől. Ezek a hivatkozható döntések a www.birosag.hu oldalon is mindenki számára hozzáférhetőek.

A Bszi. 41/B. § (1) bekezdése alapján jogegységi panasznak van helye a Kúriának

  • a felülvizsgálati kérelem vagy indítvány (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati kérelem) vagy a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján fellebbezés alaptalansága esetén a megtámadott határozatot hatályában fenntartó határozata,
  • a felülvizsgálatot a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján megtagadó határozata,
  • a felülvizsgálati kérelem befogadását a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján megtagadó határozata ellen, feltéve hogy a felülvizsgálati kérelemben a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkoztak.

Jogegységi panasznak továbbá van helye akkor is, ha a Kúria ítélkező tanácsa jogkérdésben - jogegységi eljárás kezdeményezése nélkül - úgy tér el a Kúria közzétett határozatától, hogy az adott eltérésre az alsóbbfokú bíróságok határozatában nem került sor.

A jogegységi panasz eljárásban végrehajtás felfüggesztése vagy azonnali jogvédelem iránti kérelemnek van helye, az annak alapjául szolgáló eljárás szabályai szerint. A végrehajtás felfüggesztése vagy azonnali jogvédelem iránti kérelmet a jogegységi panaszban kell előterjeszteni.

A jogegységi panaszt az nyújthatja be, aki az eljárási törvények alapján felülvizsgálati kérelem – vagy a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény alapján fellebbezés – előterjesztésére jogosult. A jogegységi panasz eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti jogi képviselet kötelező. A jogegységi panaszt a vitatott döntés közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, az eljárás illetékköteles, mely mértéke azonos a felülvizsgálati eljárás illetékével.

„Ha a peres fél jogsérelmét az okozza, hogy ügyében eltértek a Kúria korábban hozott és közzétett határozatától, a jogegységi panasszal kikényszerítheti az egységes jogalkalmazást, továbbá azt, hogy a Kúria és az alsóbbfokú bíróságok – vagy a Kúria különböző tanácsai – ugyanolyan jogkérdésekben ugyanúgy döntsenek.” – hangsúlyozta Patyi András, a Kúria jogegységipanasz-eljárások előkészítésével megbízott tanácselnöke.

A jogegységi panaszt a jogegységi panasz tanács bírálja el, a tanácsot a Kúria elnöke vagy elnökhelyettese vezeti.

A jogegységi panasz eljáráshoz igazodóan a kérelem benyújtására két új űrlap érhető el. Civilisztikai ügyekben a P30 űrlappal van lehetőség benyújtani a beadványt, amely ITT, büntető ügyszakban az erre szolgáló B30 űrlap pedig ITT érhető el.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
KÚRIA