“Magyarországon a rendszerváltás során az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, majd az adatvédelmi biztos, mûködésével megteremtette az információszabadság alapjait. Azóta eltelt több mint tíz év. Ennyi idõnek elegendõnek kellett lennie ahhoz, hogy a jogelméletben és a gyakorlatban megjelenjen publikációk, jogesetek formájában. De vajon mit is jelent ez a jog, és honnan származik? Milyen a múlt és a jelen gyakorlata? Erre és más kérdésekre is próbálok választ adni dolgozatomban, mely a magyar szabályozás alapulvételével készült. …”