“Dolgozatomban az egyes részletszabályokon túlmenõen, átfogó jelleggel az elektronikus szerzõdéskötés magvalósulásának lehetõségeit, jogrendszerben elfoglalt helyét keresem. Nem célom, és nem is lehet a témához kapcsolódó valamennyi kérdéskör felgöngyölítése, ezért a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, vagy az elektronikus aláírás szabályozását csak a fõ irányvonalhoz leginkább kapcsolódó problémák esetén érintem.”