“Az állami immunitás évszázadokon keresztül a jog által objektivált felelõtlenségi tünet, amely az egyetemes jogi kultúra részét képezõ fontos jogintézmény, mégpedig olyan területeken is ható jogintézmény, ahol léte és mûködése gazdaságilag, társadalmilag, politikailag egyáltalán nem magyarázható.
Az ilyen jogviszonyok igazságossága megkérdõjelezhetõ.

A dolgozat célja elsõsorban az, hogy vázlatszerûen megvizsgálja a mai magyar joggyakorlat állami felelõsség felfogását elsõsorban a jogalkotással kapcsolatos felelõsségfelfogást, illetve, hogy ez a felfogás milyen problémákat vet föl.”