“Az erõszakos nemi bûncselekmények elsõdlegesen védett jogi tárgya a nemi élet szabadsága. E jog az emberi méltóságból levezethetõ egyik alapjognak, a szexuális szabadságnak az egyik tartalmi összetevõje. A nemi élet szabadsága értelmében az egyénnek joga van arra, hogy szabadon gyakoroljon nemi életet (pozitív oldal), mint ahogyan arra is, hogy mások ne kényszeríthessék rá erre, amíg nem akarja (negatív oldal).

Az állam legradikálisabb eszköze, a büntetõjog az erõszakos nemi bûncselekményekkel szembeni szigorú fellépésével azon egyén szexuális szabadságát fogja vissza, aki egy másik egyén szexuális szabadságának lényeges elemét, e körben hozott szabad döntési jogát korlátozza. A jog tehát e bûncselekmények üldözésével vonja védelme alá azt, akit akarata ellenére kényszerítenek valamilyen nemi kapcsolatra.”
(szakdolgozat, SZTE ÁJK Büntetõjogi és Büntetõ Eljárásjogi Tanszék)