A halálbüntetés kérdése kapcsán a mai napig sok vita folyik arról, hogy szükség van-e a halálbüntetésre, van-e elrettentõ hatása, mennyiben szolgálja a büntetés célját, és így tovább, avagy elégséges-e helyette a szabadságvesztés. A halálbüntetés/szabadságvesztés dilemmáját sok szempontból lehet vizsgálni, mégpedig sok államban (köztük például az USA-ban és Japánban) egyáltalán nem pusztán elméleti, hanem nagyon is gyakorlati jelleggel. Ezen kérdések egyike az, hogy a kettõ közül melyik a gazdaságosabb. Természetesen ez a kérdés nem a legfontosabb (sõt bizonyosan a legkevésbé az), mégis a szakirodalomban annyi vita folyik még e körül is, hogy vizsgálatától nem lehet eltekinteni.